Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

CresCat

Produksjonsplattform for kultur- og konferansearrangementer.

Linda Roald (f.v.), Jørgen Iden og Matteo B. Ghini (Foto: Martin Røsok / Forskningsrådet) CresCat-teamet består av Jørgen Iden (27), Matteo Blomberg Ghini (24) og Linda Langøy Roald (25). Prosjektet er tilknyttet Norges Handelshøyskole (NHH).

Iden har en mastergrad i økonomisk styring, Ghini har en mastergrad i økonomisk analyse, og Roald har en bachelorgrad i informasjonsvitenskap og er masterstudent i strategi og ledelse.

Hva er kundeproblemet og løsningen?

Dårlig informasjonsflyt medfører store problemer i planlegging og gjennomføring av kultur- og konferansearrangementer. Aktørene får mangelfull, utdatert og lite relevant informasjon, og dette skaper vanskelige situasjoner. Det kan tidvis være problematisk å få svar på banale spørsmål som hvem, hva og hvor. I forkant av kultur- og konferansearrangementer utarbeides det ofte et langt dokument som skal dekke informasjonsbehovet til alle involverte parter. Etter hvert som ting planlegges, oppdateres dokumentet og sendes ut i nye versjoner. Dette skaper usikkerhet om man har den siste versjonen eller ikke. Det sier seg selv at informasjonsbehovet for den som skal stå i garderoben og ta imot gjestenes jakker, skiller seg vesentlig fra behovene til artister og teknikere.

Vår løsning er en digital produksjonsplattform hvor hver enkelt aktør til enhver tid kan skaffe seg riktig, oppdatert og relevant informasjon. For å ta del i plattformen må man opprette en bruker. Brukeren kan eksistere selvstendig eller knyttes til lokasjoner (for eksempel et konserthus) eller grupper (for eksempel et band eller en teknisk leverandør). Når et arrangement opprettes, knyttes personer, steder og grupper til arrangementet. All informasjon kan importeres i arrangementet etter ønske fra aktøren.

CresCat er plattformen der aktørene kommuniserer, utveksler dokumenter samt utarbeider dags- og minuttplaner. Alle tilknyttede aktører får automatisk og umiddelbar tilgang til viktige dokumenter og planer og kan planlegge videre med oppdatert informasjon. Plattformen er et møtepunkt for alle involverte parter.

Hvorfor ønsker dere å satse på entreprenørskap og CresCat?

Ønsket om å satse på akkurat denne ideen er todelt. Aller viktigst var en frustrasjon over hvordan situasjonen i bransjen er i dag med tanke på hvordan informasjon produseres og deles. Prosjektgruppen ser her et stort forbedringspotensial. Videre er satsingen også tuftet på et ønske og en tanke om å teste ut teori i praksis og gjøre årene på skolebenken til realitet.

Hva vil støtten fra Forskningsrådet bety for dere?

Støtten fra Forskningsrådet betyr utrolig mye for oss. Støtten fra STUD-ENT gir ikke bare trygghet og stabilitet i året som kommer, med muligheten til å teste ideen og prosjektet i praksis. Det er også en indikasjon på tillit og en bekreftelse på at vi har gjort mye riktig så langt i utarbeidelsen av konseptet vårt.

Hvilken kunnskap bygger prosjektet på, og hvordan bidrar NHH?

Mye av det teoretiske grunnlaget bak CresCat er basert på Idens masteroppgave om digitale plattformer og nettverkseksternaliteter. Prosjektgruppen har en fagkombinasjon fra studiene som samlet sett har gitt den solide kunnskapsbasen prosjektet er bygd på. Her kan nevnes fag som organisasjonsteori, prosjektledelse, digitalisering og ledelse av forsyningskjeder.

Norges Handelshøyskole (NHH) bidrar med en mentor som skal sikre det teoretiske grunnlaget i prosjektet. Det er professor i informasjonsvitenskap Jon Iden, som blant annet forsker på og underviser i prosjektledelse, prosessledelse og digitalisering. Gevinsten av å ha en faglig sparringspartner er svært stor og gir prosjektgruppen en viktig trygghet.

Skrevet av:
Martin Røsok
Publisert:
01.11.2017
Sist oppdatert:
03.10.2018