Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Strategiske høgskoleprosjekter (SHP): Bevilgning til syv nye prosjekter

Komiteen for SHP hadde søknadsbehandlingsmøte 16. og 17. juni 2014. I denne søknadsrunden er det bevilget omlag 118 millioner kroner til totalt syv nye forskningsprosjekter. De innvilgede prosjektene fordeler seg på syv institusjoner og på ulike fagområder.

Prosjektene er tildelt midler i samsvar med rammene oppgitt i utlysningen, fra 3 til 6 millioner pr. år i gjennomsnitt i treårsperioden 2015-2017. Fire av prosjektene som mottar bevilgning har kvinnelig prosjektleder; tre av prosjektene har mannlig prosjektleder.

Om søknadene

Forskningsrådet mottok til sammen 55 søknader til fristen 12. februar 2014. Totalt søknadsbeløp var 812 millioner kroner.

Behandling i internasjonale fagpanel og i Komiteen for SHP
Samtlige søknader er vurdert av fagpaneler bestående av nordiske- og/eller europeiske forskere, alle med sterke faglige kvalifikasjoner og bred erfaring fra søknadsbehandling. En oversikt over panelenes sammensetning vil bli lagt på SHPs nettside om kort tid. SHP-komiteen har hatt et overordnet og helhetlig ansvar i søknadsbehandlingen og har fattet endelig beslutning om bevilgning basert på søknadene, panelvurderingene, prosjektenes strategisk forankring og øvrige føringer i utlysningen.

Komiteen hadde under denne søknadsbehandlingen følgende sammensetning:

• Professor Mads Nygård, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU (leder)
• Professor May-Brith Ohman Nielsen, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder
• Professor Berit Rokne, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
• Dr. Harald Steen, Senter for is, klima og økosystemer, Norsk Polarinstitutt
• Professor Morten Huse, Institutt for kommunikasjon, kultur og språk, Handelshøgskolen BI
• Professor Solveig Hägglund, Avdelingen for utbildningsvetenskap, Karlstad universitet
• Professor Elianne Riska, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet
• Seniorrådgiver Finn-Hugo Markussen, Kunnskapsdepartementet (observatør)
 

Svarbrev vil bli sendt til alle søkerinstitusjoner så snart det er praktisk mulig, og senest løpet av juli 2014.

Resultat av søknadsbehandlingen for SHP 2014
Se lenke i høyre marg.

 

Skrevet av:
Publisert:
25.06.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016