Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Strategiske høgskoleprosjekter (SHP): Bevilgning til åtte nye prosjekter

Komiteen for SHP hadde søknadsbehandlingsmøte den 4. og 5. oktober 2012. I denne søknadsrunden er det bevilget ca. 118 millioner kroner til totalt åtte nye forskningsprosjekter. De innvilgede prosjektene fordeler seg på åtte institusjoner og på en stor bredde av fagområder.

Prosjektene er tildelt midler i samsvar med rammene som var oppgitt i utlysningen, fra ca. 3 til 6 millioner pr. år i gjennomsnitt i treårsperioden 2012/13–2014/15. Når det gjelder prosjektledelse, er det tre kvinner og fem menn som leder de innvilgede prosjektene.

Om søknadene
Forskningsrådet mottok til sammen 61 søknader til fristen 18. april 2012. Totalt søknadsbeløp var 848 millioner kroner. I tråd med føringene i utlysningen, var det i denne søknadsrunden en særskilt oppmerksomhet imot å få i gang forskning med relevans for profesjonsutdanning og profesjonsutøvelse innenfor helse- og sosialfagene. Om lag halvparten av søknadene kom fra disse fagområdene, og nesten 40 prosent av de tildelte midler gikk til prosjekter innenfor helse- og sosialfagene. Det gjelder generelt for søknadsmassen at den er preget av stor fler- og tverrfaglighet.

Behandling i internasjonale fagpanel og i Komiteen for SHP
Samtlige søknader er vurdert av fagpaneler bestående av nordiske- og/eller europeiske forskere, alle med bred erfaring fra søknadsbehandling. Panelene har blant annet vurdert søknadenes vitenskapelige kvalitet. En oversikt over panelenes sammensetning vil bli lagt på SHPs nettside så snart som mulig. SHP-komiteen har hatt et overordnet ansvar i søknadsbehandlingen og har fattet endelig beslutning om bevilgning basert på søknadene, panelvurderingene og føringene i utlysningen. Dette innebærer at komiteen har vurdert søknadene i et helhetsperspektiv, både faglig og strategisk.

Komiteen hadde under denne søknadsbehandlingen følgende sammensetning:

Professor Mads Nygård, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU (leder)
Professor Morten Huse, Institutt for kommunikasjon, kultur, språk, Handelshøgskolen BI
Professor Solveig Hägglund, Avdelingen for utbildningsvetenskap, Karlstad universitet
Professor Elianne Riska, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet
Professor Per-Olof Sandman, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet (settemedlem for Professor Berit Rokne som ikke deltok i møtet på grunn av habilitetshensyn)
Professor Ørjan Totland, Institutt for naturforvaltning, UMB (settemedlem for professor Rolf Anker Ims, som var forhindret fra å delta på møtet)
Professor Astrid Söderbergh Widding, Institutionen för mediestudier, Stockholm universitet
Seniorrådgiver Haakon Kobbenes, Kunnskapsdepartementet (observatør)

Svarbrev vil bli sendt ut til alle søkerinstitusjoner så snart det er praktisk mulig, i løpet av oktober – november 2012.

Resultat av søknadsbehandlingen for SHP 2012
Se lenke i høyre marg.

 

Skrevet av:
Ingebjørg Strøno Sejersted
Publisert:
09.10.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016