Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskningsrådet ønsker innspill til ny høgskolepolicy

Forskningsrådet har laget et utkast til ny policy for FoU ved høgskolene. Nå inviterer vi til å komme med innspill på policyen. Fristen er 16. desember.

Foto: Sverre Jarild Anders Hanneborg (Foto: Sverre Jarild) – Høgskolene har flere roller i det nasjonale kunnskapssystemet. De er våre viktigste institusjoner for profesjonsutdanning. Forskningen ved høgskolene bør derfor bidra til å heve kvaliteten på denne utdanningen. Høgskolene har også en stor regional betydning fordi de bidrar til å utvikle et kunnskapsbasert næringsliv og til kvalitet og fornyelse i offentlig sektor, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet.

Forskningsrådet utarbeider nå en ny policy for å stimulere høgskolene til å fylle sine roller enda bedre i årene som kommer. Policyen skal gjelde for perioden 2014-2018.

–Målet for policyen er å støtte aktivt opp under den positive utviklingen som høgskolene er inne i. Vi ønsker å synliggjøre at mange av Forskningsrådets tiltak og virkemidler er særlig relevante for høgskolene. Det er også viktig å bevisstgjøre hele Forskningsrådet på hvordan vi best mulig kan arbeide sammen for å tilpasse virkemidlene våre.

Policyen beskriver utfordringer, mål og virkemidler innenfor tre tiltaksområder: Kompetanse og kapasitet, konsentrasjon og profilering og mer FoU i samspill. Forskningsrådet har laget policyutkastet i dialog med enkeltinstitusjoner, Universitets- og Høgskolerådet (UHR) og andre aktører.

– Nå ønsker vi innspill på utkastet. Vi vil gjerne ha tilbakemelding på om mål og virkemidler treffer godt i forhold til høgskolenes samfunnsmandat og utviklingsbehov, sier Hanneborg.

Det følger to dokumenter til innspillsrunden. Bakgrunnsnotatet begrunner beslutningen om å utarbeide en ny policy for FoU ved høgskolene. Det beskriver status og utvikling for FoU ved høgskolene, samt utfordringer og utviklingsmuligheter. I utkastet til policy er mål og tiltak konkretisert.

Innspill og kommentarer sendes til Lisbet Straume,lis@forskningsradet.no senest mandag 16. desember.
 

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
20.11.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016