Gå direkte til innhold

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

 

SFI-III

17 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-III) ble utpekt av Hovedstyret i Forskningsrådet og kunngjort 21. november 2014. Se mer om dette her.

Sentrene startet opp i løpet av 2015.   

SFI-II

 

Sju Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-II) ble utpekt av Hovedstyret i Forskningsrådet og kunngjort i desember 2010. Sentrene startet opp i 2011 og ble midtveisevaluert våren 2015. 

SFI-I
 

14 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-I) ble utpekt av Hovedstyret i Forskningsrådet i juni 2006. Sentrene startet opp i 2007 og ble avsluttet i løpet av 2015. Det er utarbeidet sluttrapport for alle sentrene.

Publisert:
03.12.2008
Sist oppdatert:
10.03.2016