Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Rekorddeltakelse på SFI-forum

Med nesten 90 oppmøtte satte årets SFI-forum ny deltakerrekord. Det ga friske diskusjoner. Blant årets temaer var en presentasjon av regjeringens nye industrimelding, i tillegg til kommunikasjon i SFI og kommersialisering av resultater fra forskningen.

Ny deltakerrekord på SFI-forum 27. april. «Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende» er navnet på industrimeldingen, den første siden 1980. Avdelingsdirektør Sigrid Dahl Grønnevet og fagdirektør Øystein Jørgensen i Nærings- og fiskeridepartementet presenterte hovedpunktene i meldingen, og blant SFI-deltakerne knyttet det seg spesiell interesse til de nye katapult-sentrene som er besluttet opprettet.

– Det er store forventninger til disse sentrene, men de 50 millionene som foreløpig er satt av er ikke så mye penger. Vi vet det er behov for testsentre i industrien, men det finnes allerede mange innenfor en rekke næringer over hele landet, og flere av dem har ledig kapasitet som de ønsker å dele på.

Øystein Jørgensen i NFD orienterte om industrimeldingen og kommende katapultsentre. – Først og fremst skal disse budsjettmidlene bidra til at nye sentre som har stort potensielt kundegrunnlag og ellers ikke ville blitt opprettet etableres med nødvendig utstyr, og ikke finansiere løpende drift. Her vil man prioritere flerbrukssentre som bidrar til at SMB-er hever seg til et internasjonalt teknologisk nivå, fortalte Jørgensen, som også benyttet anledningen til å rose SFI-ordningen og -sentrene.

– Dagens virkemiddelapparat treffer industrien veldig bra, så på dette området handler industrimeldingen om små justeringer av noe som fungerer godt fra før. 387 virksomheter er koblet til SFI, og de fleste av disse er aktive brukere av andre virkemidler som BIA og SkatteFUNN i tillegg. Derfor er SFI en viktig ordning for å finansiere kompetanse og langsiktige forskningssamarbeid.

Kommunikasjon og synlighet

Kommunikasjon og mediearbeid var et annet tema som ble viet ekstra oppmerksomhet under årets SFI-forum. I tiden som kommer blir det viktigere enn noen gang før at sentrene selv tar ansvar for å løfte fram gode resultater fra SFI-ordningen, men Forskningsrådet bidrar gjerne dersom sentrene tar kontakt med idéer.

Senterkoordinator Piritta Nyberg og SFI CCI har lyktes med å få mange gode medieoppslag om aktiviteten i senteret. SAMCoT, CCI og CASA er tre SFI-er som har lyktes godt med å formidle aktivitetene sine, og de delte erfaringer med sine senterkolleger. Senterkoordinator María Azucena Gutiérrez González i SAMCoT fortalte om hvordan hun motiverer forskere til å ta bilder og video, og kommunisere jobben de gjør via sosiale medier som Instagram, Twitter og Youtube. Senterkoordinator Piritta Nyberg i CCI snakket om hvordan senteret har skaffet seg riksdekkende medieomtale, noe som skaper bevissthet om senteret og gjør det lettere å rekruttere fremragende forskere. Og kommunikasjonsrådgiver Albert Collett i CASA fortalte om arbeidet med senterets nyhetsbrev, i tillegg til å vise den nye filmen som er laget for å presentere CASA.

Patenter som verktøy

Kommersialisering av resultater fra forskningen var dagens tredje hovedtema, og avdelingsdirektør Bjørn Lillekjendlie i Patentstyret stilte på SFI-forum for å fortelle om patenter som et nyttig verktøy for planlegging og verdiskaping i et SFI – akkurat som han gjorde det for to år siden.

Bjørn Lillekjendlie. – Siden det har vi hatt et pilotprosjekt der vi har laget en landskapsanalyse sammen med SFI EXPOSED for å se hvilke patenter som finnes innenfor området, hvilke nasjoner som patenterer og hva som er hovedfokus for patentene. Nå er vi i gang med tilsvarende for tre andre sentre, og analysemetodene vekker interesse i flere andre land. Det krever litt tid og arbeid av sentrene å være med på dette, men er ellers kostnadsfritt. Så bare ta kontakt, oppfordret Lillekjendlie, som fikk tommel opp fra EXPOSED-leder Hans Bjelland.

– Vi er veldig godt fornøyde. Analysen er pedagogisk og lærerik, og arbeidet har bidratt til å sette IPR på dagsorden i senteret. Dette er nyttig når vi vurderer hvor vi er og hva vi skal gjøre fremover.

Kommersialiseringssatsing på vei

Avdelingsdirektør Kai Mjøsund i Forskningsrådet fortalte om Forskningsrådets nye innovasjonsstrategi, hvor ambisjonen er å øke bruken av støtteformer som bidrar til anvendelse av forskningsresultater. Dette vil blant annet kunne bety at mer av SFI-midlene kan brukes til kommersialiseringsprosjekter, et tiltak som høstet bifall fra flere av senterlederne.

Unni Olsbye fortalte om kommersialisering av SFI-resultater fra inGAP. Senterlederne Sveinung Løset (SAMCoT), Magnus Langseth (CASA) og Unni Olsbye (nå avsluttede inGAP) bidro i etterkant av dette med noen konkrete eksempler og erfaringer med kommersialisering av forskningsresultater.

Mot slutten av årets SFI-forum ble deltakerne orientert om den forestående evalueringen av SFI-ordningen, og fikk en orientering om arbeidet med endringer i statsstøtteregelverket. Alle presentasjonene fra årets forum kan du lese her.

Skrevet av:
Nils Ragnar Løvhaug
Publisert:
04.05.2017
Sist oppdatert:
04.05.2017