Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

SFI Norman:

Felles interesser gir spennende synergier

SFI Norman har et bredt utgangspunkt i sitt arbeid med effektiv vareproduksjon og produktutvikling. Ved å finne felles problemstillinger har en kunnet sette i gang en rekke spennende BIA-prosjekter og doktorgrader – blant annet om planlegging og styring av matproduksjon.

Ola Strandhagen. Ola Strandhagen. – Det kan i utgangspunktet være utfordrende at bedriftspartnerne i SFI Norman produserer så mange forskjellige ting. Men for oss har det blitt en styrke. Uansett om du skal produsere en bildel eller en melkekartong er god produktutvikling viktig, og selv om materialene og produktene er ulike finnes det mange felles generiske problemstillinger og interesser på tvers av bransjene, understreker Ola Strandhagen, senterleder og professor ved NTNU.

Engasjerte deltakere
SFI Norman (Norwegian Manufacturing Future) var et av de 14 første SFI-ene som ble startet i 2007. Senteret skal utføre tverrfaglig forskning på neste generasjons produksjonsteknikker, og legge grunnlaget for at norsk vareproduserende industri kan hevde seg i en global konkurranse. Sammen med SINTEF og NTNU deltar 14 bedriftspartnere fra et bredt spekter av bransjer i arbeidet.

– Jeg er imponert over hvordan bedriftsrepresentanter og forskere har engasjert seg i hverandres problemstillinger. Det å jobbe med generelle spørsmål rundt Effektiv produksjon og god produktutvikling er viktige tema for SFI Norman (Foto: SFI Norman) Effektiv produksjon og god produktutvikling er viktige tema for SFI Norman (Foto: SFI Norman) uten å gå ned på produkt- eller materialspesifikt nivå har vært vellykket. Det viser seg jo at resultatene av forskningen kan være relevante for styring av mange ulike prosesser, sier Strandhagen.

Mange doktorgrader og BIA-prosjekter
En suksessfaktor for SFI Norman har vært jevnlige workshops hos bedriftene, der forskere, stipendiater og industrifolk har kommet sammen for å reflektere rundt generelle og bedriftsspesifikke utfordringer.

– Disse nettverkene har dannet utgangspunkt for en rekke innovasjonsprosjekter og doktorgradsarbeider. Vi har mange gode eksempler på bedrifter som finner sammen og oppdager at de har lignende problemstillinger. Dette har resultert i flere spennende BIA-prosjekter, og for oss har kombinasjonseffekten mellom Forskningsrådets SFI- og BIA-virkemidler vært vellykket, fastslår Strandhagen.

– Vi har også satset mye på å få doktorgrader og utvikle unge forskere gjennom SFI Norman. Det er spennende å bidra til å styrke norsk industris konkurranseevne samtidig som vi bygger kompetansen som skal være vår fremtidige kunnskapsbrønn. Bedriftene ser også nytteverdien av å ha stipendiater hos seg som blir dedikerte og fordyper seg i deres prosesser. Jeg opplever at vi lykkes med å kombinere akademisk nivå og bedriftsnytte på en god måte, fortsetter han.

Anita Romsdal disputerte sin doktorgrad 31. januar. Fra venstre: Dag Haartveit (TINE), Martine Gran (TINE), Anita Romsdal (NTNU) og Terje Bye (TINE). Anita Romsdal disputerte sin doktorgrad 31. januar. Fra venstre: Dag Haartveit (TINE), Martine Gran (TINE), Anita Romsdal (NTNU) og Terje Bye (TINE). Nye krav til matproduksjon
En av dem som har fullført sin doktorgrad gjennom SFI Norman er Anita Romsdal. Hun har vært tilknyttet senteret i to år gjennom NTNU, og forsket på strategisk planlegging og styring av matproduksjon hos TINE.

– Matproduksjon er en tradisjonell industri, som har brukt tradisjonelle volumprinsipper for å styre produksjonen – det vil si få varianter i store volum, noe som gir lavere kostnad per enhet. Men vi vet at kvaliteten senkes når matprodukter lagres over tid. De store matgrossistene vil ha raske og ferske leveranser hver dag, samtidig som forbrukerne ønsker produkter i flere ulike størrelser og varianter. Jeg har sett på hvordan man bedre kan tilpasse seg disse kravene, forteller Romsdal.

Planlegging og styring av matproduksjon hos TINE har vært tema for Anita Romsdals doktorgrad. (Foto: TINE) Planlegging og styring av matproduksjon hos TINE har vært tema for Anita Romsdals doktorgrad. (Foto: TINE) Unik tilgang
Gjennom SFI Norman fikk hun unik tilgang og kjennskap til TINE, og deres styringssystemer, verdikjeder og markedsutfordringer. I slutten av januar forsvarte hun sin doktorgradsavhandling.

– SFI Norman har gitt meg unik tilgang til industrien. Vi får mye bedre resultater når vi kan være ute i bedriftene og jobbe sammen med dem om å utvikle nye løsninger på faktiske problemstillinger.

– Mitt svar på utfordringene er å differensiere produksjonsstyringsprinsippene. Det vil si at man styrer hvert produkt for seg, ved å analysere og ta hensyn til forutsigbarheten i etterspørsel, holdbarheten til produktet og hvor lang ledetid kunden tillater. Da blir det lettere å variere og tilpasse produksjonen. Et produkt med kort holdbarhet og uforutsigbar etterspørsel kan produseres på ordre, mens et annet produkt der det er stor og forutsigbar etterspørsel kan produseres i store kvanta basert på prognoser.

Nytt BIA-prosjekt
Blant annet med utgangspunkt Romsdals forskning har TINE tatt initiativ til BIA-prosjektet «SANT; sanntidsstyrt verdikjede i TINE» som ble innvilget støtte i januar.

– Det blir et mye bredere prosjekt, der vi skal se på avanserte planleggingssystemer basert på matematisk modellering. Gjennom RFID-merking av produkter vil man i framtiden få tilgang til sanntidsinformasjon fra hele verdikjeden. Det gir helt nye muligheter for å planlegge og styre produksjonen mer dynamisk, helhetlig og med kortere tidshorisont. Målet er mer effektiv produksjon med bedre ressursutnyttelse. For forbrukerne betyr det ferskere varer med lengre holdbarhet i butikken, sier Romsdal,

Gjensidig nytteverdi
Direktør for verdikjedestyring i TINE, Egil Sørset, forteller at selskapet har hatt stor nytte av deltakelsen i SFI Norman, og har store forhåpninger til BIA-prosjektet.

– Kontakten med de andre bedriftene og akademia utfordrer oss og gir verdifull inspirasjon. Vi får mange nyttige innspill, og har blant annet arrangert en workshop på et av våre anlegg, noe som ga god effekt. Deltakelsen i SFI Norman gir oss også muligheten til å trekke på doktorgradsstudenter. Anita er den første av tre slike hos oss, og dette gir gjensidig nytteverdi. Det er i tillegg en verdifull rekrutteringsarena for TINE.

– BIA-prosjektet er fortsatt i startfasen, men vi er veldig glade for å ha fått det, og ser mange muligheter til å effektivisere vår verdikjede, sier Sørset.
Skrevet av:
Nils Ragnar Løvhaug
Publisert:
24.02.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016