Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

SFI Midtveisevaluering:

Alle sju sentrene videreføres

De sju SFI-ene som ble opprettet i 2011 har nå blitt midtveisevaluert av internasjonale ekspertpaneler. Alle får gode skussmål, og Forskningsrådets hovedstyre har besluttet å videreføre alle for en ny treårsperiode.

SFI-ordningen forutsetter at hvert senter skal evalueres før fire år har gått. Denne evalueringen skal danne utgangspunkt for en beslutning om videreføring av det enkelte senter i en samlet åtteårs periode, eller avvikling etter fem år.

Panelet som evaluerte SFI CCI i arbeid. Fra venstre: Professor Jan Engvall, Linköpings universitet, Sverige; Prof. Dr. Rolf Krause, Università della Svizzera italiana, Sveits; Professor David Williams, Loughborough University, Storbritannia (panelleder) og Dr. Mattias Lundberg, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Sverige. Erfarne internasjonale eksperter

De sju sentrene som ble utpekt av Hovedstyret i desember 2010 og startet sin virksomhet i 2011 er SAMCoT, CERTUS, CCI, SLRC, CRISP, DrillWell og CSI. I løpet av mars 2015 fikk hvert av dem besøk av et internasjonalt panel med to generalister og to fageksperter.

Generalistene deltok i evalueringen av flere sentre og hadde godt kjennskap til organisering og ledelse av slike kompetanse­sentra. Fagekspertene hadde solid vitenskapelig kompetanse innenfor det enkelte senters tematiske område og hver av disse deltok i evalueringen av kun ett senter. I alt deltok 17 internasjonale eksperter i arbeidet.

Evalueringen ble gjennomført etter et felles opplegg for de sju sentrene. Fagekspertene hadde et spesielt ansvar for å evaluere den vitenskapelige aktiviteten, mens generalistene vektla organisering og drift av sentrene. Generalistene bidro også til å se de ulike sentre i sammenheng på tvers av fag og disipliner, slik at viktige fellestrekk og forskjeller ble synliggjort og sterke og svake sider ved sentrene og SFI-ordningen generelt kom fram.

Professor Alison McKay ved University of Leeds er en av de internasjonale kapasitetene som har evaluert SFI-ene. Hun ledet tre av panelene. To må legge fram planer

Evalueringsrapportene gir gode skussmål til alle de sju sentrene. Det heter blant annet: «The evaluation team saw some world leading science and excellent industry-academia collaborations that were delivering significant impact to the organisations involved and to wider society.»

På bakgrunn av panelenes rapporter og anbefalinger er det besluttet at fem av sentrene gis forlenget kontrakt uten krav om å legge fram planer som skal godkjennes av Forskningsrådet. For de to siste stilles det som betingelse for forlengelse at senteret innen 1. desember 2015 legger fram en plan for hvordan det vil følge opp utvalgte anbefalinger i evaluerings­rapporten og at denne planen godkjennes av Forskningsrådet. Ingen sentre avvikles etter fem års drift.

– Ordningen fungerer

Beslutningen ble tatt 30. september i Forskningsrådets hovedstyre, og dermed kan alle de sju SFI-ene etter all sannsynlighet se frem til tre nye år med forskningsdrevet innovasjon.

– Evalueringen bekrefter at SFI-ordningen fungerer, konstaterer Forskningsråd-direktør Arvid Hallén. – Evalueringen bekrefter at SFI-ordningen fungerer, og at det legges ned mye godt arbeid i sentrene. Det er svært gledelig. I tillegg gir evalueringen gode og konstruktive kommentarer og forbedringsforslag til både de enkelte sentrene og til Forskningsrådet. Vi vil ha stor nytte av dette i det videre arbeidet med SFI og andre senterordninger, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Last ned og les evalueringsrapporten her.

 

Skrevet av:
Nils Ragnar Løvhaug
Publisert:
30.09.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016