Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

390 treff
19.12.18

Ny utlysning av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Minst ti nye sentre for forskningsdrevet innovasjon kan starte opp høsten 2020.
12.04.18

Hvem fortjener Forskningsrådets innovasjonspris i år?

Forskningsrådets innovasjonspris gis til en virksomhet som har utmerket seg med eksepsjonelt god utnyttelse av forskningsresultater og dermed skapt forskningsbasert innovasjon. Skynd deg og nominere din kandidat innen 6. mai!
15.03.18

Samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og bedrifter fungerer – og må videre

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) har lyktes godt med kompetansebygging og forskerrekruttering på områder av stor betydning for norsk næringsliv, ifølge en fersk evaluering. Bedriftene er svært fornøyde, men evalueringen peker på at SFIene bør videreutvikles for mer innovasjon og internasjonalisering, og på potensialene knyttet til omstilling og digitalisering.
22.08.17

Hvem fortjener Forskningsrådets priser for unge fremragende forskere?

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til Forskningsrådets tre nye priser. Prisene er fordelt på fagområder, og premierer kvalitet, selvstendighet og faglig nyskaping blant forskere under 38 år. Send oss dine forslag før 15. oktober.
16.05.17

Lanserer Norsk Innovasjonsindeks

SFI CSI lanserte nylig Norsk Innovasjonsindeks, den første nasjonale innovasjonsmålingen der kundene er dommerne. Totalt 58 selskaper fordelt på 19 bransjer er vurdert av totalt 5800 kunder.
16.05.17

Styrket samarbeid om tang og tare

SFI Foods of Norway skal samarbeide tettere med SINTEF om å utnytte det kommersielle potensialet som ligger i tang og tare. Analyser tilsier at området kan ha en verdiskaping på åtte milliarder kroner i 2030.
15.05.17

Internasjonale samarbeid for bedre fiskeoppdrett

I sitt arbeid med å utvikle løsninger for lukkede oppdrettsanlegg, samarbeider SFI CtrlAQUA med ledende forskningsmiljøer i Japan, USA og Canada. Det skjer blant annet gjennom hyppig forskerutveksling mellom landene.
15.05.17

DN skriver om «lånerobot» fra Big Insight

Dagens Næringsliv skriver om den nye roboten som kan analysere kontobevegelsene dine og vurdere om lånesøknaden din bør godkjennes. Det er SFI Big Insight-partner DNB som vil ta i bruk metoden, basert på forskning i senteret.
04.05.17

Rekorddeltakelse på SFI-forum

Med nesten 90 oppmøtte satte årets SFI-forum ny deltakerrekord. Det ga friske diskusjoner. Blant årets temaer var en presentasjon av regjeringens nye industrimelding, i tillegg til kommunikasjon i SFI og kommersialisering av resultater fra forskningen.
25.04.17

Trondheim med i klimanettverk

Trondheim kommune er nå med i klimatilpasningsnettverket I front, hvor de 11 største byene i landet deltar. Nettverket skal bidra til økt samarbeid, kunnskapsutveksling og felles satsing på klimatilpasning i kommunene. SFI Klima 2050 fikk mye oppmerksomhet under signeringen av avtalen.
25.04.17

Stor aktivitet i SFI Metal Production

Sommerskole på Island og internasjonal konferanse i Trondheim er noen av aktivitetene i SFI Metal Production de kommende månedene.
05.04.17

Glass og stål på Sikkerhetskonferansen

Under Sikkerhetskonferansen 2017 var SFI CASA-stipendiatene Karoline Osnes og Erik Løhre Grimsmo blant talerne. De to forsker henholdsvis på glass og stål, og senterets nyhetsbrev har tatt en prat med dem.
05.04.17

Hektisk SFI-måned for Rolls Royce

Rolls Royces marinedivisjon i Norge er en aktiv deltaker i både SFI Manufacturing og SFI Smart Martime. I løpet av fire marsdager var selskapet vertskap for samlinger i begge sentrene.
05.04.17

SFI CCI skriver i Hjerteforum

I siste utgave av magasinet Hjerteforum, som utgis av Norsk cardiologisk selskap, har flere medlemmer av SFI CCI bidratt med referater fra de største kongressene og møtene som pågikk høsten og tidlig vinter 2016. Les dem her.
13.03.17

Foods of Norway på Dagsrevyen

NRK Dagsrevyen 21 har besøkt SFI Foods of Norway på NMBU for å fortelle om forskningsprosjektet der grisunger mates med fôr basert på norske grantrær. Se innslaget her.
13.03.17

SFI-er til Subsea Valley Conference

Den årlige Subsea Valley-konferansen har på få år etablert seg som en av Europas ledende energi- og teknologikonferanser. Årets tema på Fornebu 4.-6. april er «Engineering the future», og på talelisten finner vi både SFI SUBPRO og SFI SIRIUS.
21.02.17

Klima 2050 oppsummerer 2016

SFI Klima 2050 vil redusere den samfunnsmessige risikoen forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flom i bygningsmiljøer. Nå oppsummerer senteret sitt arbeid i 2016, blant annet innenfor klimatilpassede bygninger og håndtering av risiko for jordras.
21.02.17

Internasjonalt samarbeid om bærekraftig griseproduksjon

Det internasjonale samarbeidsprosjektet «SusPig» har fått støtte fra EU’s Horisont 2020-program og Forskningsrådet gjennom ERA-NET cofund-ordningen. NMBU og SFI Foods of Norway er en del av nettverket som skal forske på mer bærekraftig griseproduksjon.
07.02.17

Se den nye filmen om SFI CASA

SFI CASA har lansert en ny film som presenterer aktiviteten i senteret. Her får du både se spennende krasjtester på nært hold og høre fra professorer, stipendiater og industripartnere. Senterleder Magnus Langseth mener populærvitenskapelige fremstillinger av hva man gjør i et slikt senter blir stadig viktigere.
01.02.17

Lager systemer som forstår Arktis

Hvordan kan fartøyer som ferdes i Arktis holde seg i ro når havisen presser dem i ulike retninger? Til Gemini.no forteller Øyvind Kåre Kjerstad ved SFI SAMCoT hvordan senteret forsker på operasjoner og styring av båter i is og ekstremvær.
20.12.16

Etablerer arktisk sommerskole

SFI CIRFA har fått støtte fra Forskningsrådets INTPART-program til å etablere Arctic Field Summer Schools. Dermed får norske, amerikanske og canadiske studenter muligheten til felterfaring i et arktisk miljø.
20.12.16

Senterleder blir president

Senterleder Thor Edvardsen i SFI CCI ble under EuroEcho-Imaging Forum i Leipzig i desember valgt som neste president i The European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI). Dette er første gang en nordisk professor får vervet som president.
16.12.16

Til kamp mot lakselusa

Lakselus koster oppdrettsnæringen milliarder av kroner i året. Den kan også gjøre stor skade på villaksstammen. I dag er omfanget økende, og lusa blir stadig oftere resistent mot de vanlige behandlingsmetodene. SFI Lakselussenteret utvikler nye verktøy og metoder for å få kontroll på den plagsomme parasitten. Foreløpige resultater er lovende.
08.12.16

En ny æra for skipsbygging

Ved hjelp av de innovative simuleringsverktøyene som utvikles ved SFI Smart Maritime kan alle delene av et skip testes samtidig og under ulike værforhold, skriver Gemini.no. Industrien tror virtuell prototyping vil få stor betydning for norsk skipsbygging.
02.12.16

Utvinning og utnytting av Big Data

Begrepet «Big data» handler om datasett som er så store og komplekse at de er vanskelige å håndtere med konvensjonelle verktøy. De to SFI-ene SIRIUS og Big Insight tar begge utgangspunkt i big data, med hver sin innfallsvinkel: Hvordan hente ut de data man trenger? Og hvordan bruke dem?
02.12.16

Fire nye EXPOSED-partnere

SFI EXPOSED kunne presentere fire nye industripartnere under sin høstsamling i Trondheim. DNV GL, Kongsberg Maritime Merchant Marine, Kongsberg Maritime Offshore og MacGregor Norway skal alle være med på å videreutvikle havbruksnæringa.
01.12.16

Internasjonale samarbeid for SFI Metal Production

Forskningen ved SFI Metal Production gir internasjonale ringvirkninger. Senterforskerne Merete Tangstad og Eli Ringdalen har nå fått støtte til et nytt prosjekt gjennom Forskningsrådets INTPART-ordning. NTNU-professor Tangstad er også invitert inn i EU’s Horisont 2020-prosjekt AMADEUS.
01.12.16

Monterte sitt første blå-grå tak

SFI Klima 2050 har montert sitt første blå-grå tak ved feltstasjonen på Høvringen i Trondheim. Anlegget er utstyrt med egen meteorologisk målestasjon og et avansert opplegg for måling av mengden vann i hele spennet fra drypp til ekstremnedbør.
30.11.16

Bli med på Innovasjonsdager i Tromsø

6. og 7. desember arrangeres Innovasjonsdagene i Tromsø for tredje gang, med SFI CIRFA som en av arrangørene. Årets hovedtemaer er «New Space», jordobservasjon, droner og visualisering.
30.11.16

Magma med fokus på CSI-innovasjon

Forskere ved SFI CSI har bidratt med fagleder og fem artikler om innovasjon i seneste utgave av det vitenskapelige tidsskriftet Magma. Les alle artiklene på senterets nettsider.