Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Midtveisevaluering

SFI-ordningen forutsetter at hvert senter skal evalueres i regi av Norges forskningsråd ca. 3,5 år etter oppstart. Evalueringen danner grunnlag for beslutning om videreføring av senteret for den siste treårsperioden.

Ved midtveisevalueringen bedømmes sentrene ut fra de hovedkriteriene som ble benyttet ved utvelgelse av sentrene, utdypet med suksesskriteriene for SFI.  Evalueringen gjennomføres på grunnlag av egenrapportering fra sentrene, vertsinstitusjonene og alle partnerne i sentrene. Sentrenes årsrapporter legges også til grunn. Et panel med to internasjonale vitenskapelige eksperter og to generalister gjennomgår og vurderer den samlede rapporteringen og besøker sentrene i form av et dagsmøte med dem.  Evalueringspanelet utarbeider en rapport for hvert senter. Denne rapporten er grunnlag for en beslutning i Forskningsrådets Hovedstyre om hvilke sentre som skal videreføres for siste treårsperiode, hvilke endringskrav som må stilles før forlengelse av bevilgning kan gis og eventuelt om det er sentre som må avsluttes etter første femårsperiode.

Midtveisevaluering av de 17 sentrene som startet opp i 2015 (SFI-III) gjennomføres våren 2019. Mandat og dokumenter for egenrapportering ved denne evalueringen kan lastes ned fra menyen til høyre.

Midtveisevaluering av de sju sentrene som startet opp i 2011 (SFI-II) ble gjennomført våren 2015. Se sluttrapporten fra denne midtveisevalueringen på menyen til høyre.

Midtveisevaluering av de 14 sentrene som startet opp i 2007 (SFI-I) ble gjennomført høsten 2010. Se sluttrapporten fra midtveisevalueringen på menyen til høyre.

 

Publisert:
16.03.2010
Sist oppdatert:
04.09.2018