Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Grafisk profil og logo - SFI

Logoen for SFI-sentrene er ny fra og med 2015. Endringen er teksten, "Norges forskningsråd", for å markere koblingen hit. Nedenfor finner du ulike formater til ulik bruk.

Forskningsrådet har gjennom Patentstyret søkt beskyttelse av SFI-logoen og av betegnelser knyttet til SFI-ordningen. Hensikten er å sikre at de forskningsmiljøer som er utpekt som Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal ha eksklusiv adgang til å benytte logo og betegnelser i sin markedsføring og synliggjøring av senterets virksomhet.

Retningslinjer for bruken av SFI-logo

  • Generelt gjelder at SFI-logoen bare skal brukes i markedsføringen av senteret, og ikke til markedsføring av vertsinstitusjonen, forskergrupper, enkeltforskere eller andre.
  • Sentrene skal i regelen ha med logoen på sine nettsider og trykksaksomslag. Logoen kan benyttes i trykksaker, notater, på brevark og konferansemateriell. Den kan fritt oversendes til journalister som vil bruke den i redaksjonell omtale av sentrene.
  • Sentrene skal kun benytte de gyldige versjoner av logoen i elektronisk form og på papir.
  • Eksterne leverandører som produserer nettsider og trykksaker må gjøres kjent med retningslinjene og følge dem.
  • Grafisk profil for et senter vil vanligvis utformes i sammenheng med den grafiske profilen for senterets vertsinstitusjon. SFI-profilen vil da måtte underlegges institusjonens egen profil.
  • Eventuelle spørsmål ved bruk av logoen rettes til Kommunikasjonsavdelingen i Forskningsrådet. 

De ulike formatene

Høyreklikk på linkene til valgt logo nedenfor og lagre fila på din maskin.

  • For trykk - bruk eps
  • For nett - bruk png/jpg
  • Word - bruk jpg
  • Powerpoint - bruk png

Farger

Logo-originalene finnes på bokmål, nynorsk og engelsk og i farger, sort og hvit.

CMYK (for fargetrykksaker)
Blå: C: 100, M: 72, Y: 0, K: 56
Oransje: C: 0, M: 43, Y: 87, K: 0

RGB (for skjerm)
Blå: R: 5, G: 20, B: 63
Oransje: R: 254, G: 145, B: 27

Webfarger
Blå: HEX 05143F
Oransje: HEX FE911B

 

Logo bokmål

Farge jpg

Farge png

Sort jpg

Sort png

Hvit png

Logoen kan brukes i hvit (negativ) versjon på trykksaker med farger/bilder som bakgrunn. 

Logo nynorsk

Farge jpg

Farge png

Sort jpg

Sort png

Hvit png

Logo engelsk

Farge jpg

Farge png

Sort jpg

Sort png

Hvit png

Eksempler på noen logovarianter:

Farge bokmål

Farge engelsk

Sort nynorsk

 

Emblem

I presentasjoner, nettsider, trykksaker og rekvisita er det tillatt å bruke emblemet som grafisk element. her kan både farge, sort eller negativ (hvit) versjon benyttes.  

Farger

Farge jpg

Farge png

Farge eps

Sort jpg

Sort png

Sort eps

Hvit/negativ eps

 

 

  

 


 

 


 


 


 

 


 
 

 

Til toppen

Skrevet av:
Nina Bjurbeck Seniorrådgiver +47 22 03 73 20 nb@forskningsradet.no
Publisert:
03.12.2008