Gå direkte til innhold

SFI-ordningen styrker innovasjon og utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. Ordningen evalueres i 2017. Neste utlysning vil trolig komme høsten 2018 eller våren 2019.

Les mer om SFI-ordningen

Nyheter

  • Lanserer Norsk Innovasjonsindeks

    SFI CSI lanserte nylig Norsk Innovasjonsindeks, den første nasjonale innovasjonsmålingen der kundene er dommerne. Totalt 58 selskaper fordelt på 19 bransjer er vurdert av totalt 5800 kunder.

  • Styrket samarbeid om tang og tare

    SFI Foods of Norway skal samarbeide tettere med SINTEF om å utnytte det kommersielle potensialet som ligger i tang og tare. Analyser tilsier at området kan ha en verdiskaping på åtte milliarder kroner i 2030.

  • Internasjonale samarbeid for bedre fiskeoppdrett

    I sitt arbeid med å utvikle løsninger for lukkede oppdrettsanlegg, samarbeider SFI CtrlAQUA med ledende forskningsmiljøer i Japan, USA og Canada. Det skjer blant annet gjennom hyppig forskerutveksling mellom landene.

Flere nyheter