Gå direkte til innhold

SFI-ordningen styrker innovasjon og utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. Ordningen evalueres i 2017. Neste utlysning vil trolig komme høsten 2018 eller våren 2019.

Les mer om SFI-ordningen

Nyheter

Flere nyheter