Gå direkte til innhold

SFI-ordningen styrker innovasjon og utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. Ordningen evalueres i 2017. Neste utlysning vil trolig komme høsten 2018 eller våren 2019.

Les mer om SFI-ordningen

Nyheter

  • Samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og bedrifter fungerer – og må videre

    Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) har lyktes godt med kompetansebygging og forskerrekruttering på områder av stor betydning for norsk næringsliv, ifølge en fersk evaluering. Bedriftene er svært fornøyde, men evalueringen peker på at SFIene bør videreutvikles for mer innovasjon og internasjonalisering, og på potensialene knyttet til omstilling og digitalisering.

  • Hvem fortjener Forskningsrådets priser for unge fremragende forskere?

    Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til Forskningsrådets tre nye priser. Prisene er fordelt på fagområder, og premierer kvalitet, selvstendighet og faglig nyskaping blant forskere under 38 år. Send oss dine forslag før 15. oktober.

  • Lanserer Norsk Innovasjonsindeks

    SFI CSI lanserte nylig Norsk Innovasjonsindeks, den første nasjonale innovasjonsmålingen der kundene er dommerne. Totalt 58 selskaper fordelt på 19 bransjer er vurdert av totalt 5800 kunder.

Flere nyheter