Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Program og presentasjoner for SFI-forum 3 april 2008

Program SFI-forum 8. april 2008

Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs Plass 1, Oslo
 

0930 Registrering og kaffe/frukt

1000 Velkommen - Forventninger til SFIenes rolle i innovasjonssystemet  Divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust, Divisjon for innovasjon, Forskningsrådet Presentasjon PDF - 1,4 MB

1030 Sentrenes bidrag til å realisere universitetets forskningsstrategi
Dekanus Ingvald Strømmen, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU Presentasjon PDF - 570 KB

Hvordan kan sentrene bidra til å realisere faglig strategi og styrke institusjonens internasjonale omdømme
Balansen mellom sentrenes som selvstendige enheter og deres rolle som del av fagmiljøet ved lærestedet

1100 IP-policy og håndtering av IP-spørsmål 
Spesialrådgiver Odd Reitevold, Divisjon for innovasjon, Forskningsrådet
Forskningsrådet er i ferd med å fullføre arbeidet med en IP-policy. Status for
arbeidet vil bli presentert av prosjektlederen  Presentasjon PDF - 4,3 MB

1130 Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen av SFI
Spesialrådgiver Dag Kavlie, Divisjon for innovasjon, Forskningsrådet Presentasjon PDF - 507 KB

1200 Lunch

1300 Erfaringer fra drift av et senter

For hvert av temaene nedenfor har vi funnet en som har påtatt seg å være innleder, men vi ønsker at andre deltagere er med i diskusjonen og kommer med sine erfaringer

- Hvordan få et virtuelt senter til å fungere
  Erik Holm, IFE, Senterleder FACE

- Hvordan få bedriftspartnere aktivt med i senterets virksomhet
  Tore Tryland, Norsk Hydro, bedriftspartner SimLab Presentasjon PDF - 1,0 MB

- Tiltak for å styrke rekruttering av norske stipendiater og erfaringer med å velge ut utenlandske stipendiatsøkere 
Ingvald Strømmen, Dekanus IVT-fakultetet, NTNU Presentasjon PDF - 485 KB

1500 Kaffe/frukt

1520 Sentrenes kommunikasjon med omverden

- Hvordan kan sentrene bidra til økt forståelse for næringsrettet forskning Presentasjon (pdf) PDF - 496 KB

- Hvordan skape mer oppmerksomhet rundt SFIene i media  
Spesialrådgiver Susanne Ringdal, Divisjon for innovasjon, Forskningsrådet og
Journalist Harald Hornmoen  Presentasjon (pdf) PDF - 2,2 MB

1600 Eventuelt

1610 Enkel servering

Publisert:
03.12.2008