Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Søknadsbehandlingen SFF-IV

Søknadene til SFF vurderes i to trinn.

Trinn 1

Til søknadsfristen for trinn 1, som var 25. november 2015, fikk Forskningsrådet inn 150 søknader. Det er hard konkurranse om å bli SFF. I mars 2016 kunngjorde vi hvilke 34 søknader som ble invitert til å søke i trinn 2.

Trinn 2

Til søknadsfristen for trinn 2, som var 25. mai 2016, kom det inn 34 søknader. Disse ble vurdert av hvert sitt fagpanel og til slutt av en felles vitenskapelig komite (se "Fageksperter trinn 2" og "International Selection Committee" til høyre på denne siden).

Vurdering i fagpanel

Alle de 34 søknadene ble vurdert i hvert sitt individuelle fagpanel. Disse panelene hadde tre internasjonale medlemmer med ekspertise innenfor søknadens fagfelt. Administrasjonen valgte én av de tre fagekspertene som søker selv hadde foreslått, så langt dette var mulig ut fra habilitet. Ingen fagpaneler hadde mer enn én fagekspert som søker hadde foreslått. Panelenes ledere var ikke foreslått av søker.

Hver fagekspert leste først søknaden og sendte inn en skriftlig pre-vurdering som skulle være et uformelt grunnlag for diskusjonen. Etterpå fikk de tre fagekspertene lese hverandres pre-vurderinger, kommuniserte i telefonkonferanse eller elektronisk og ble enige om en felles vurdering. Denne panelvurderingen inneholdt både skriftlige tilbakemeldinger og delkarakter for hvert av kriteriene.

Fagpanelets vurdering ble sendt til søker. Søker fikk så anledning til å skrive en 1-sides kommentar til panelets vurdering. Søker fikk dermed en mulighet til å oppklare f.eks. faktafeil i panelvurderingen som han/hun mente kunne ha betydning for panelets skjønn. Søkers kommentar ble sendt til fagpanelet som diskuterte vurderingen sin på nytt. Mer enn halvparten av fagpanelene gjorde mindre endringer i vurderingen sin i den endelige versjonen.  

Vurdering i vitenskapelig komité

Fagpanelene leste bare én søknad hver, og kunne ikke si noe om hvor god en søknad var i forhold til de andre søknadene. Komiteens hovedoppgave var å sammenlikne alle søknadene med hverandre for å plukke ut de ti beste, vurdert etter utvelgelseskriteriene.

Komiteen bestod av ni internasjonalt anerkjente professorer med bakgrunn fra et bredt spekter av forskningsfelt og -metoder. De hadde alle lang erfaring fra vurdering av forskning på høyt internasjonalt nivå og fra ledelse av større forskningsaktiviteter.

Materialet som ble lagt til grunn for komiteens vurderinger var søknadene samt fagpanelvurderingene og søkernes kommentarer til disse. Alle komitemedlemmene leste alle søknadene. Hver søknad fikk dessuten oppnevnt én førstesaksordfører og tre andresaksordførere blant komitemedlemmene. Disse fire ble bedt om å levere en skriftlig pre-vurdering før komitemøtet som et uformelt grunnlag for diskusjonen.

Komiteen avholdt sitt møte i Oslo fra 22. til 26. januar. Komiteens medlemmer diskuterte de 34 søknadene. De foreslåtte lederne av sentrene ble intervjuet i løpet av to dager. Den siste dagen kom komiteen fram til enighet om hvilke ti sentre de ville anbefale for tildeling.

Vedtak i Forskningsrådet

Forskningsrådets styreutvalg hadde møte den 14. mars. Styreutvalgets hovedoppgave var å vurdere kvaliteten på søknadsbehandlingen i trinn 2. Utvalget konkluderte med at kvaliteten på prosessen hadde vært høy og vedtok tildelingen til de ti sentrene som var anbefalt av komiteen. Styreutvalget har bestått av seks habile medlemmer fra Forskningsrådets hovedstyre og divisjonsstyrer.

Publisert:
14.03.2017