Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Tre av fem ERC-tildelinger går til SFF

Sentrene for fremragende forskning spiller en sentral rolle for norsk gjennomslag i ERC. Nærmere 60 prosent av ERC-tildelingene til norske forskningsmiljøer går til forskere som er tilknyttet en SFF.

Konkurransen om forskningsmidler fra det Det europeiske forskningsrådet ERC er hard. Siden ERC begynte sine tildelinger i 2007 har norske forskningsmiljøer fått 65 ERC-tildelinger. Dette fordeler seg slik på de ulike finansieringsformene til ERC:

  • 28 "Advanced Grants", som går til svært erfarne forskere
  • 8 "Consolidator Grants", som går til etablerte forskere
  • 27 "Starting Grants", som går til forskere i etableringsfasen
  • 1 "Proof of Concept Grant", som går til å kommersialisere tidligere ERC-prosjekter
  • 1 "Synergy Grant", som går til store samarbeidsprosjekter

Minst 37 av disse 65 prosjektene har hatt en prosjektleder som enten er eller har vært assosiert med en SFF.

Tre SFF-forskere har fått ERC to ganger

Etter tre SFF-utlysninger har 34 sentre hatt SFF-status, med til sammen 45 ledere. Av disse SFF-lederne er det 11 som har fått tildelt et ERC Advanced Grant, og en som har fått et ERC Starting Grant.

Anders Hanneborg (Foto: Sverre Jarild) – Tallene viser at det er en tydelig sammenheng mellom suksess i søknader til SFF og ERC. Forskere ved SFF-ene har de beste forutsetningene for å slå gjennom i ERC der vitenskapelig kvalitet er eneste kriterium for utvelgelse. Tildelinger fra ERC gir et viktig internasjonalt kvalitetsstempel. Senterets forskere viser at de kan nå opp i en konkurranse der hele Europa er med, og de blir mer kjent ute, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet.

Det er bare fire forskere ved en norsk institusjon som har fått ERC finansiering mer enn en gang. Tre av disse jobber ved en SFF: Edvard Moser ved Senter for nevrale nettverksanalyser (CNC), Kenneth Hugdahl ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) og Bård Harstad ved Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP).

Stor hjelp i søknadsprosessen til ERC

Andreas Moxnes er en av tre forskere ved en norsk forskningsinstitusjon som fikk ERC Starting Grant i år. Han flyttet fra USA for to år siden og jobber nå ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, som også er vertsinstitusjon for SFF-en ESOP. Hans historie viser at også forskere som ikke direkte er assosiert med en SFF, kan ha stor nytte av sentrene. Sentrene kan ha stor betydning for miljøene rundt seg.

Andreas Moxnes (Foto: Universitetet i Oslo) – Selv om jeg ikke formelt er tilknyttet ESOP, er jeg stadig i kontakt med forskere derfra. På instituttet er det en usynlig grense i det daglige. Det er et ambisiøst miljø med mye trøkk som sikter mot den kvalitativt beste forskningen. Slik skapes det et miljø der det er helt naturlig å søke ERC.

Moxnes fikk tilslag på sin søknad til ERC ved andre forsøk. I søknadsprosessen har han hatt stor nytte av tilbakemeldingene han har fått fra forskere ved ESOP.

– Erfaringene til forskere ved senteret har vært av stor betydning. Jeg har fått input på mange nivåer i søknadsprosessen. Det gjelder både måten å formulere seg på i søknaden, utvikling av konseptet og presentasjon av prosjektet i intervjuet i ERC. 

Forventer at alle SFF-er er aktive mot ERC

Nå pågår andre runde av søknadsbehandlingen i den fjerde SFF-utlysningen. 34 søkere er med i konkurransen om å bli nye SFF-er. De nye sentrene som får SFF-status i 2017 må dokumentere aktivitet mot ERC.

– SFF-ene har muligheter for å gjøre det enda bedre i ERC enn i dag. Vi forventer at alle SFF-ene søker, eller bidrar til søkning i ERC.  For de sentrene som får SFF-status til våren stiller vi krav om å dokumentere slik aktivitet. De nye sentrene vil bli målt på dette i midtveisevalueringen, presiserer Hanneborg.

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
12.10.2016
Sist oppdatert:
28.10.2016