Gå direkte til innhold

Tildeling av nye SFF-er skjer i mars 2017

Forskningsrådet har tidligere varslet at tildeling av nye SFF-er vil skje i desember. Det er nå klart at tildelingen må utsettes til mars 2017.

De 34 søknadene som har gått videre til andre runde i SFF-behandlingen blir nå vurdert av internasjonale fageksperter med kompetanse på søknadenes fagområder.

– Alle SFF-søkerne har etablert sterke internasjonale forskernettverk. Å finne internasjonale eksperter til å vurdere søknadene har derfor vist seg å være vanskeligere enn vi forventet.  Mange gode eksperter har vært uaktuelle på grunn av habilitetsproblemer. I tillegg kan enkelte av ekspertene ikke love å evaluere "sin" søknad før til høsten. Derfor må vi dessverre varsle om at tidsplanen for søknadsbehandlingen forskyves, sier avdelingsdirektør Asbjørn Mo i Forskningsrådet.

Ekspertenes vurdering blir sendt tilbake til søker for uttalelse i oktober/november, før ekspertene gis mulighet til å justere sin vurdering. Rangeringen av søknadene foretas av en internasjonal vitenskapelig komité. Komitemøtet er nå planlagt i slutten av januar og ikke 14.-18. november som tidligere varslet. På dette møtet vil også senterlederne bli intervjuet. Forskningsrådets styreutvalg foretar endelig tildeling i mars. De sentrene som ønsker det kan selvfølgelig velge å utsette oppstart av senteret tilsvarende forsinkelsen.

– Tildeling av SFF er en stor og viktig beslutning, og vi legger vekt på å ha en grundig behandling av søknadene, sier Mo.

– Vi kommer tilbake med nøyaktig tid og dato for intervju av senterlederne i begynnelsen av september.

Skrevet av:
Christian Lund
Publisert:
29.06.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016