Gå direkte til innhold

Sentre for fremragende forskning:

29 søkere til andre runde

Det er kappestrid blant de fremste forskningsmiljøene i Norge om å få status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Resultatet av prekvalifiseringen er klart, og 29 av de totalt 139 søkerne inviteres nå til andre søknadsrunde.

SFF for 2013 Bilde: Shutterstock SFF-ordningen opplevde søknadsrekord med 139 mottatte søknader ved fristen i juni 2011. Konkurransen er altså hardere enn noensinne for å bli tredjegenerasjons SFF. For de forskningsinstitusjonene som nå har gått videre er fristen for å levere ny søknad 22. august. I løpet av høsten vil det bli avgjort hvilke av de 29 som får status som SFF i 2013.

Bygge opp forskningsmiljøer
I 2003 ble de 13 første sentrene for fremragende forskning (SFF) etablert i Norge. SFF-ordningen skal stimulere norske forskningsmiljøer til å drive grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå. Målet er å bygge opp sterke forskningsgrupper med god ledelse og organisering og med fremragende resultater. Årets SFF-utvelgelse vil bli den tredje i rekken siden 2003.

Grundig prosess
Hver av de 139 søknadene er først vurdert av internasjonalt sammensatte ekspertpaneler, og deretter av en av tre internasjonale vitenskapelige komiteer (naturvitenskap og teknologi, biovitenskap, og humaniora og samfunnsvitenskap). Hver komité er bedt om å velge ut 5-10 søkere innenfor sitt område som inviteres til å fremme ny søknad. 16. mai 2012 møttes Forskningsrådets SFF-utvalg, som består av medlemmer av Hovedstyret og de forskjellige divisjonsstyrene i Forskningsrådet, og ga sin tilslutning til de anbefalingene som er gitt av de vitenskapelige komiteene.

De utvalgte

(prosjektnummer i parentes til høyre)

Universitetet i Oslo (UiO):
Centre for Viking-Age Studies (213341)
Center for Multilingualism in Society across the Lifespan – MultiLing (213358)
Paradoxes of Gender Equality – PAGE (213368)
Centre for Mind and Motion in Music and Machines (fourMs) (213384)
PluriCourts - The Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order (213400)
Healthy Brain Aging Centre (HBAC) (212955)
NORMENT: A Norwegian Centre for Research in Mental Disorders (213363)
Centre for Human and Aquatic Nanomedicine (213372)
Centre for Earth Evolution and Dynamics (213338)
InfraGlobe (Global Health Information Infrastructures) (213409)

Universitetet i Bergen (UiB):
Centre for Humanistic Legal Studies (213272)
Centre for Intervention Science in International Maternal and Child Health (213281)
Centre for Cancer Biomarkers (213425)
Birkeland Center for Space Science (213429)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):
Centre of Molecular Inflammation Research (213526)
Centre for Conservation Biology: predicting the dynamics of biological diversity (213544)
Centre for Neural Microcircuits (213555)
Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (213532)

Universitetet i Tromsø (UiT):
Centre of Excellence in Indigenous Resilience (213433)
Centre for Radar Remote Sensing (CeRReS) (213424)
Centre for Arctic Gas hydrate, Environment and Climate (213435)

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB):
Centre for Environmental Radioactivity (CERAD) (213200)

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO):
Nordic Architectural Culture 1800-2050 (213142)

Norges veterinærhøgskole (NVH):
Centre for Fish Virology (212982)

Norges idrettshøgskole (NIH):
Oslo Musculoskeletal Research Center (213111)

Institutt for fredsforskning (PRIO):
Transforming Political Violence (212946)

Christian Michelsen Research (CMR):
Norwegian Centre for Energy-related Safety and Security (212933)

Simulasenteret:
FIDUS - Research Centre for a Reliable Internet (213128)

Nansensenteret (NERSC):
Centre for Innovative Research in the Arctic Ocean (213134)

 

Skrevet av:
Espen Haakstad
Publisert:
16.05.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016