Gå direkte til innhold

Centre for the Biology of Memory

CBM bruker studier av hukommelsen som en innfallsport til å forstå nevrale nettverk og har etablert seg som et internasjonalt ledende senter for studier av hukommelsesbiologi og nevrale nettverksfunksjoner. Hvordan fungerer vår hukommelse?

Deltakere: NTNU er ansvarlig institusjon. Flere internasjonalt ledende hukommelsesforskere er samarbeidspartnere. Siden sommeren 2007 har Senteret sameksistert med Kavli Institute for Systems Neuroscience.

Årlig bevilgning: 10 mill. kr. fra Forskningsrådet.

Antall årsverk: ca. 40
 
Senterleder: professor Edvard I. Moser
edvard.moser@cbm.ntnu.no

Kontakt:post-forskning@adm.ntnu.no


Les om resultatene fra senteret i Bladet Forskning

Besøk senterets hjemmeside 

Publisert:
29.11.2007
Sist oppdatert:
18.08.2014