Gå direkte til innhold

Program for samfunnssikkerhet SAMRISK skal bidra til ny kunnskap og forståelse om farer og trusler mot samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for store påkjenninger.

Mer om Samrisk

Nyheter

 • Gikk du glipp av konferansen om sosial ulikhet?

  7.11.18 arrangerte Forskningsrådet konferansen "Trenger vi et bedre datagrunnlag for forskning om sosial ulikhet?". Her kan du se opptak av hele konferansen.

 • Nytt senter for forskning på brannsikkerhet

  Forskningsrådet har tildelt 30 millioner kroner til et nytt forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhet, "Fire Research and Innovation Centre", ledet av RISE Fire Research i Trondheim.

 • 37 søknader til SAMRISK-utlysning

  Forskningsrådet har mottatt 37 søknader til SAMRISK-utlysningen med frist 10. oktober 2018.

 • Nordisk informasjonsdag og nettverksarrangement

  Velkommen til "Nordic Horizon 2020 Secure Societies Brokerage Event" 7. november 2018, i Stockholm. Målet med arrangementet er å legge til rette for nettverk mellom nordiske aktører mot europeiske konsortier og prosjektforslag om finansiering i EUs Secure Societies-program.

Flere nyheter