Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Programstyret 2016 - 2018

Det er ikke oppnevnt et nytt programstyre for SAMKUL-programmet etter endt oppnevningsperiode 31. desember 2018. Nytt styringsorgan blir porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn. Dette blir oppnevnt vinteren/våren 2019 og vil omfatte programmene VAM, SAMKUL, KULMEDIA og deler av HELSEVEL


Programstyret 2016-2018, planutvalg høsten 2015

2. september 2015 oppnevnte Divisjonsstyret for vitenskap SAMKULs nye programstyre, for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2018. Fire medlemmer ble reoppnevnt, deriblant lederen, Dag Elgesem. Det nye styret utgjør også et planutvalg, som høsten 2015 har som oppgave å revidere programplanen for perioden 2016 og framover, samt utforme en større utlysning på bakgrunn av den reviderte programplanen. Styret og planutvalget består av sju medlemmer og to møtende varamedlemmer.

 • Professor Dag Elgesem, Institutt for medie- og informasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, styreleder Dag.Elgesem@uib.no
   
 • Professor Ellen Krefting, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo  ellen.krefting@ifikk.uio.no
   
 • Lektor Sune Lægaard, Institut for kultur og identitet, Roskilde universitet laegaard@ruc.dk
   
 • Professor Inger-Lise Saglie, Institutt for landskapsplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet inger-lise.saglie@nmbu.no
   
 • Professor Bente Ailin Svendsen, Institutt for lingvistikk og nordiske studier, Universitetet i Oslo b.a.svendsen@iln.uio.no
   
 • Professor Sverker Sörlin, Avd. for historiska studier, Kungliga Tekniska Högskolan sorlin@kth.se
   
 • Professor Aksel Tjora, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet aksel.tjora@ntnu.no (frem til 01.06.17)
   
 • Dosent Kristofer Hansson, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, 1. varamedlem kristofer.hansson@kultur.lu.se
   
 • Professor Liv Ingeborg Lied, Menighetsfakultetet, 2. varamedlem Liv.I.Lied@mf.no


Programstyret 2011-2015

SAMKULs første programstyre, for perioden august 2011 til 31. desember 2015,  ble oppnevnt  av Divisjonsstyret for vitenskap medio august 2011.

Styret består av sju medlemmer og to møtende varamedlemmer

Sune Lægaard, Lektor  

Rolle i programmet:
Varamedlem
Arbeidssted:
Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet
E-post:
laegaard@ruc.dk
 

Siv Ellen Kraft, Professor  

Rolle i programmet:
Medlem
Arbeidssted:
Universitetet i Tromsø, Institutt for historie og religionsvitenskap
E-post:
siv.ellen.kraft@uit.no
 

Roger Strand, Professor  

Rolle i programmet:
Medlem
Arbeidssted:
Universitetet i Bergen, Senter for vitenskapsteori
E-post:
Roger.Strand@uib.no
 

Planutvalget 2011

Planutvalget 2011

Et planutvalg for SAMKUL ble i februar 2011 oppnevnt av Divisjonsstyret for vitenskap. Utvalget hadde i oppdrag å skrive SAMKULs programplan, på bakgrunn av en faglig plattform som tidligere var utarbeidet. Utvalgets forslag til programplan for perioden 2011-2015 ble vedtatt av Divisjonsstyret i juni 2011.

Planutvalget består av følgende personer:

 • Petter Aaslestad, professor ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, NTNU (leder)
 • Anne Kristine Børresen, professor ved Institutt for historie og klassiske fag, NTNU
 • Jens Elmelund Kjeldsen, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
 • Siv Ellen Kraft, professor ved Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT
 • Øyvind Kvalnes, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, BI
 • Marianne Lien, professor ved Sosialantropologisk institutt, UiO
 • Jan Svennevig, professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.
Publisert:
25.11.2015
Publisert:
10.02.2011