Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

154 treff
18.03.19

Utlyser nordiske forskningsmidler for bærekraftig byutvikling og smarte byer

Vil du bidra til forskning om nordiske bærekraftige byer og samfunn? Forskere inviteres til å delta i en felles, nordisk utlysning.
14.12.18

Forskningsrådet bevilger 100 millioner kroner til forskning på bioøkonomi

Utlysningen for forskning på bioøkonomiens muligheter og dens betydning i samfunnet var delt i to. BIONÆR innvilget alene fire prosjekter for å styrke forskningen på bioøkonomi. Seks av Forskningsrådets programmer har i tillegg samarbeidet om en fellesutlysning, og her er seks forskerprosjekter innvilget.
10.10.18

Søknader om forskning om endringer i arbeidslivet

VAM mottok 26 søknader om forskerprosjekter om endring i arbeidslivet til fristen 10. oktober 2018.
27.09.18

Åpent møte om Humanioras synlighet

27. november inviterer SAMKUL-programmet igjen til åpent møte på Litteraturhuset i Oslo. Temaet denne gang blir om hvilke – ev. særskilte – utfordringer humaniora står overfor i dagens medie- og offentlighetsbilde.
14.09.18

100 søknader til forskning på bioøkonomien

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.
20.06.18

Ny bok om Norge etter 22. juli

Det SAMKUL-støttede PRIO-prosjektet NECORE lanserte 20. juni en bok med noen av resultatene fra prosjektet som har fokusert på verdier, identiteter og motstandsdyktighet i samfunnet etter terrorangrepet. Boken er åpent tilgjengelig på nett, i tråd med Forskningsrådet policy om åpen tilgang.
14.06.18

Teknologi og materielle omgivelser: Ni nye forskernettverk

Programstyret i SAMKUL har 6. juni bevilget snaut 3 mill. kr til ni nye forskernettverk. De fleste av nettverkene handler om digitalisering. Nettverkene starter opp tidlig høsten 2018 og varer inntil et år. Vinteren 2019 lyser SAMKUL ut forskningsmidler med samme tematiske prioritering.
08.06.18

Ny humanistisk kunnskap om miljø, klima og bærekraft

Forskningsrådet tildeler 70,6 millioner kr til åtte nye SAMKUL-prosjekter innenfor temaområdet menneske og natur. Forskningen er et viktig bidrag for å følge opp regjeringens humanioramelding.
15.05.18

Vi lyser ut midler til kunnskapsstatus om forvaltningssystemer

Forskningsrådet lyser ut inntil 2 millioner kroner til et ettårig prosjekt med mål om å utvikle en kunnskapsstatus om forvaltningssystemer for økosystembasert forvaltning. Vi oppfordrer relevante forskningsmiljøer til å samarbeide om prosjektet.
08.05.18

NMBU får midler i stor internasjonal utlysning om omstilling til bærekraftig samfunn

NMBU deltar i ett av prosjektene som har fått midler fra utlysningen Transformations to sustainablility.
19.03.18

100 millioner til bioøkonomiforskning

Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.
05.03.18

SAMKUL-relatert utstilling: Fra rasetyper til DNA-sekvenser

Utstillingen "FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser" på Norsk teknisk Museum i Oslo står fram til sommeren 2019. Utstillingen er støttet av SAMKUL og bygger på vitenskapshistorisk forskning finansiert av SAMKUL.
05.03.18

Informasjonsmøte 12. april.: 100 mill. kr til bærekraftige, nyskapende løsninger i bioøkonomien

SAMKUL og fire andre programmer samarbeider med BIONÆR-programmet om en større utlysning – om lag 100 mill. kr – av midler til forskning i bioøkonomien. Sosiale og kulturelle dimensjoner ved bioøkonomien vil være del av utlysningen. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte 12. april.
18.01.18

SAMKUL-forskning med impact

På bakgrunn av LINGCLIM-prosjektet har franske styresmakter invitert Kjersti Fløttum til Paris for å fortelle om forskningen om språkbruk i klimadebatten og hvordan man bør snakke om klima.
10.01.18

NOS-HS lyser ut 13,5 mill. SEK til nordiske workshops

Nordisk samarbeidsnemd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) lyser ut midler til organisering av nordiske workshops i 2019-2020. Søknadsfristen er 20. mars 2018.
05.01.18

Søknadsfrist 14. februar 2018: Forskernettverk innenfor Teknologi og materielle omgivelser

SAMKUL lyser ut 4,5 mill. kr til forskernettverk innenfor temaområde 2 i programplanen, Teknologi og materielle omgivelser. Nettverkene skal være radikalt tverrfaglige og skal munne ut i prosjektideer og -søknader, nasjonalt og internasjonalt, og ellers styrke og bygge gode nettverk.
07.12.17

SAMKUL-møteplasser om humaniora og impact: lysark tilgjengelige

Regjeringen la i vår fram en stortingsmelding om humaniora. Budskapet til både Forskningsrådet og fagmiljøene er at humaniora må anvendes mer innenfor utfordringsdrevet forskning. I den anledning inviterte SAMKUL til et åpent møte og spurte hva nå? Som en slags oppfølger var forskningens samfunnsbidrag – impact – hovedtema for et seminar for SAMKUL-forskere dagen etterpå.
21.11.17

369 søknader til novemberfristen

Til årets siste søknadsfrist ble det lyst ut drøyt en halv milliard kroner. Når vi ser på tallene for hele 2017, viser disse at antall søknader har gått noe ned sammenlignet med 2016.
22.09.17

54 mill. kr til forskning om menneske og natur: Utlysningen på lufta

Den fullstendige utlysningsteksten for SAMKULs utlysning av 54 mill. kr er nå publisert. Forskning om menneske og natur vil bli prioritert. Utlysningen har frist 22.11.2017 og søknader kan opprettes fra 11. oktober.
30.08.17

Innspillseminar om kulturforskning 6. september

Kulturdepartementet inviterer til innpillseminar om hvordan kulturforskning kan bidra inn i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
14.08.17

Mange norske søkere kjemper om midler til bærekraftsutlysning

Transformations to sustainablility er et ERA-NET Cofund med samfunnsfag og humaniora i sentrum. Nå er trinn to av søknadsbehandlingen i gang og norske forskere og miljøer er med i elleve søknader
06.07.17

28.11: SAMKULs programseminar 2017

Tradisjonen tro inviterer programstyret og -administrasjonen alle ledere og deltakere i SAMKUL-prosjektene til programseminar utpå seinhøsten. I år står blant annet oppfølgingen av humaniorameldingen på tapetet.
06.07.17

Oppdatert med påmelding: 27.11.17: Åpent SAMKUL-møte om humaniorameldingen – hva nå?

Sist vår la Regjeringen fram sin stortingsmelding om humaniora. Et av budskapene til både Forskningsrådet og fagmiljøene er at humaniora må anvendes mer innenfor utfordringsdrevet forskning. Men hva nå? SAMKUL inviterer 27. november til en minikonferanse i Oslo og spør om hvor humaniora nå bør gå.
30.06.17

'Reiser til Tadmor' – en utstilling om Palmyra- åpner på Bryggens museum 30. juni

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Bryggens museum og kunstner Amanda Chambers laget en utstilling om Palmyras historie og byens kretsløp av ødeleggelse og fornyelse. Utstillingen er basert på Eivind H. Selands forskningsprosjekt Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near East. 'Reiser til Tadmor' åpner 30. juni kl.14.30.
07.06.17

Oppdatert: SAMKUL-utlysninger 2017-2019

SAMKUL lyser ut 54 mill. kr til nye forskerprosjekter med frist 22.11.2017. Temaområdet "Menneske og natur" vil bli prioritert i søknadsbehandlingen. Det vil bli utlyst nettverksmidler i 2018 og forskningsmidler i 2019, hvor Teknologi og materielle omgivelser prioriteres.
06.06.17

SAMKUL-midler til ekstra formidling: Endringer i utlysningen

Siden seint i 2014 har SAMKULs forskningsprosjekter kunnet søke om midler til "ekstraordinær" formidling. Den løpende utlysningen er nå noe endret, blant annet ved at maksimum søknadsbeløp er satt til 500 000 kr.
12.05.17

18 millioner til tre prosjekter om nasjonale minoriteter i Norge

SAMKULs programstyre har tildelt midler til tre prosjekter som omhandler nasjonale minoriteter i Norge i dag.
12.05.17

Forskning i antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen: 27,5 mill. kr til åtte stipendiater

SAMKUL lyste i januar ut midler til stipendiatstillinger som skal forske på forebygging av antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen. Blant 25 gode søknader er fire valgt ut og til sammen åtte stipendiater vil bli finansiert.
28.04.17

SAMKULs årsrapport for 2016

25.04.17

Totalt 4,5 millioner euro til forskning på digital kulturarv

Tverrfaglig og internasjonal forskning skal gi kunnskap om digital kulturarv.