Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Se opptak av SAMKUL-konferansen på nett-TV

Klimaendringer og globalisering reiser et vell av presserende spørsmål. SAMKUL-konferansen 2013 tok opp hva slags kunnskap kultur- og samfunnsforskere kan bidra med. Her kan du se opptak fra hele konferansen.

Forskningsrådet arrangerte 22. oktober SAMKUL-konferansen 2013 på Gardermoen. SAMKUL-konferansen er en årlig møteplass for å løfte fram og debattere sentrale samfunnsutfordringer der kulturperspektivet er av vital betydning.

Årets konferanse satte klimaforskning og globalisering på dagsorden, med foredrag av to innflytelsesrike internasjonale forskere som viste hva kulturforskningen kan tilføre av kunnskap innenfor disse brennaktuelle spørsmålene.

Opptak av konferansens 1. del på nett-TV inneholder:

Velkommen
Dag Elgesem, leder av SAMKULs programstyre

Kulturperspektiver på klimaendringer
 

The Seven Cultures of Climate Change
Geografen og klimatologen Mike Hulme har jobbet med klimaforskning i en mannsalder. Han ser på klimaspørsmålet som et miljømessig, kulturelt og politisk fenomen som er i ferd med å endre vår tenkning om oss selv, samfunnet og menneskenes plass på jorda. Derfor argumenterer han for at kulturperspektivet er avgjørende i forskningen framover.

A narrative and linguistic perspective on Norway´s official climate
change policy – one or several «stories»
Kjersti Fløttum, Universitetet i Bergen

Opptak av konferansens 2. del på nett-TV med:

Globaliseringshistorie og kulturforskningens relevans


Humanities and social sciences in a globalising world

Historikeren Peer Vries forsker på sosial og økonomisk globalisering fra 1700-tallet til i dag. Han arbeider utpreget tverrfaglig og kombinerer metoder og teorier fra ulike fagområder. Slik er han med å utvide historievitenskapens tematiske og metodiske tilnærming. Han viser særlig betydningen av et historisk perspektiv for å forstå de globale endringene som utspiller seg nå.

Exploring culture in the swirl of global organizations – challenges and
opportunities
Christina Garsten, Universitetet i Stockholm

Opptak av konferansens 3. del på nett-TV med:

Humaniora og kulturforskning: Samfunnsbidrag og kritiske perspektiver


Humanities in practice: Beyond concepts and disciplines

Helge Jordheim, Universitetet i Oslo

Neurasthenia: The history of a diagnosis and its relevance today
Kristine Lillestøl, Universitetet i Oslo

Opptak av konferansens 4. del på nett-TV med:

Søkerkonferanse - på norsk

Informasjons- og spørsmålsrunde om årets utlysning av forskningsmidler i SAMKUL med søknadsfrist 27. november.

Program med lenker til informasjon om innlederne:
Program SAMKUL-konferansen 2013 PDF - 858 KB

23. oktober, arrangerte SAMKUL et programseminar for forskere og andre fra de 15 SAMKUL-finansierte forskningsprosjektene.
Program programseminar PDF - 153 KB

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
27.08.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016