Gå direkte til innhold

Innspillseminar om kulturforskning 6. september

Kulturdepartementet inviterer til innpillseminar om hvordan kulturforskning kan bidra inn i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Regjeringen la høsten 2014 fram langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Planen skal rulleres hvert fjerde år. Kunnskapsdepartementet har startet opp arbeidet med å revidere planen.

I den forbindelse arrangerer Kulturdepartementet et innspillsseminar onsdag 6. september kl 1000 til 1300 på Filmens Hus i Oslo. Det blir paneler med kulturforskere som skal diskutere hvordan kulturforskningen kan bidra inn i langtidsplanen og hvilke muligheter kulturforskningen har for internasjonalt samarbeid.

Forskere og fagmiljøer inviteres til å delta og gi sine synspunkter – og må melde seg på innen 4.9. på regjeringen.no

Skrevet av:
Tor Lunde Larsen Spesialrådgiver 22 03 73 44 tll@forskningsradet.no
Publisert:
30.08.2017
Sist oppdatert:
30.08.2017