Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskning i antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen: 27,5 mill. kr til åtte stipendiater

SAMKUL lyste i januar ut midler til stipendiatstillinger som skal forske på forebygging av antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen. Blant 25 gode søknader er fire valgt ut og til sammen åtte stipendiater vil bli finansiert.

Utlysningen av stipendiatstillingene var et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot antisemittisme som kom i fjor høst, og er finansiert av øremerkede midler fra Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Søknader og søknadsbehandling

I søknadene skulle miljøene gi en kort framstilling av temaer for stipendiatprosjektene og deretter beskrive miljøets og prosjektleders kompetanse på fagfeltet, vertsinstitusjonens veiledningsressurser og -erfaring, samarbeid med andre institusjoner og miljøer, hvordan stipendiatene vil inngå i øvrig forskningsvirksomhet og planer for kompetansebygging på vertsinstitusjonen.

25 søknader ble sendt inn, til en samlet kostnad av over 160 mill. kroner. Disse er vurdert av administrasjonen på punktene ovenfor (jf. utlysningen), og søknadene er så behandlet av programstyret for SAMKUL. Et medlem av programstyret for utdanningsforskningsprogrammet FINNUT har bidratt til søknadsbehandlingen med synspunkter.

Mange av søknadene var svært gode og relevante, og konkurransen for å nå opp tilsvarende hard. Mange gode søknader blir altså ikke innvilget. De fleste søknadene tok ikke for seg fordommer mot spesielle grupper, men behandlet spørsmålet om hvordan det arbeides med og mot fordommer i skolen, kompetanse og holdninger, mer generelt. Dette gjaldt også de fire innvilgede søknadene, som blant annet skal studere lærernes kompetanse i undervisningen om gruppebaserte fordommer og andre kontroversielle temaer, refleksjon og bevissthet rundt egne holdninger hos lærere og elever, didaktikk i religions- og historieundervisning og utarbeidelse av undervisningsprogram. Et prosjekt skal eksplisitt studere fordommer mot jøder, muslimer og homofile. 

Det var viktig for programstyret å sikre at stipendiatene ville passe godt inn på de respektive institusjonene, at de kom til å få tilgang på solid veiledning og inngå i løpende relevant forskningsaktivitet og faglig felleskap, både med andre stipendiater og andre forskere, lokalt og andre steder, samt at fagmiljøet hadde solid kompetanse på forskning om majoritet/minoritet og fordommer o.l. og en god kobling til skole- og utdanningsfeltet. De fire søknadene som er innvilget har begge to stipendiater hver (i hovedsak doktorgradsstipendiater), og de fordeler seg godt mellom ulike fagmiljøer og institusjoner – to er fra lærerutdanningsinstitusjoner, et fra instituttsektoren og et fra et universitetsinstitutt. Prosjektene faller godt innenfor SAMKUL-programmets overordnede tematikk. Tre av prosjektene ledes av kvinner.

Innvilgede søknader

Følgende søknader er innvilget:

273071

Interkulturell lærerkompetanse i klasserommet - motvekt mot gruppebaserte fordommer i skolen?

Høgskulen på Vestlandet

273084

Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen

Forskningsstiftelsen Fafo

273087

Skolen som mulighetsarena (SSM): Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer

Universitetet i Bergen

273097

Forebygging av fordommer og fremme av inkluderende skolemiljø gjennom økt mangfoldskompetanse

Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Vertsinstitusjonene vil lyse ut stipendiatstillingene og sikre den vitenskapelige kvaliteten gjennom vanlige ansettelsesprosesser og stipendiatenes opptak på doktorgradsprogram o.l. Prosjektene skal starte 1.1.2018.

Se for øvrig Forskningsrådets sider for Svar på søknaden

Skrevet av:
Tor Lunde Larsen Spesialrådgiver 22 03 73 44 tll@forskningsradet.no
Publisert:
12.05.2017
Sist oppdatert:
12.05.2017