Gå direkte til innhold

28.11: SAMKULs programseminar 2017

Tradisjonen tro inviterer programstyret og -administrasjonen alle ledere og deltakere i SAMKUL-prosjektene til programseminar utpå seinhøsten. I år står blant annet oppfølgingen av humaniorameldingen på tapetet.

De årlige programseminarene er en viktig del av og i SAMKUL-programmet. Formålet er å ta opp og diskutere temaer og problemstillinger som går på tvers av SAMKUL-prosjektene og kulturforskning i bredt, at deltakerne i de ulike prosjektene blir kjent med hverandres prosjekter og at programstyre og -administrasjon kommer tettere på prosjektene, og vice versa.

Mer om humaniora

Seminarets første del vil ta opp tråden fra SAMKULs åpne arrangement dagen før, om "Humaniora, hva nå?" – etter humaniorameldingen. Her vil David Budtz Pedersen fra Aalborg fortelle om tilstanden i Danmark, på bakgrunn av det store Humanomics-prosjektet som han leder. Til dette – og til andre temaer som tas opp – vil også enkelte prosjektledere og andre bli utfordret til å innlede og/eller kommentere. Programmet er ikke klart for hele dagen, men det blir forhåpentlig en kort presentasjon av nye SAMKUL-prosjekter siden sist.

Praktisk

Programseminaret foregår i Forskningsrådets lokaler i Drammensvn. 288 på Lysaker i Oslo, og varer fra 0900 til 1600 tirsdag 28. november.

Seminaret er for prosjektledere og inntil to deltakere i SAMKUL-finansierte igangværende forskningsprosjekter, og SAMKUL-programmet dekker reise- og hotellkostnader for disse. Det forventes at minst prosjektleder deltar på seminaret.  Programadministrasjonen vil utpå høsten tilskrive alle prosjektlederne med informasjon om påmelding og endelig program mm,

Skrevet av:
Tor Lunde Larsen Spesialrådgiver 22 03 73 44 tll@forskningsradet.no
Publisert:
06.07.2017
Sist oppdatert:
29.09.2017