Gå direkte til innhold

Oppdatert med påmelding: 27.11.17: Åpent SAMKUL-møte om humaniorameldingen – hva nå?

Sist vår la Regjeringen fram sin stortingsmelding om humaniora. Et av budskapene til både Forskningsrådet og fagmiljøene er at humaniora må anvendes mer innenfor utfordringsdrevet forskning. Men hva nå? SAMKUL inviterer 27. november til en minikonferanse i Oslo og spør om hvor humaniora nå bør gå.

Humaniora inn i tematisk forskning

Stortingsmeldingen konkluderte med at det står rimelig bra til med humaniora i Norge, men at det de store samfunnsutfordringene også trenger kunnskap fra humanistisk forskning. Kunnskapsministeren har understreket at det viktigste budskapet i meldingen er at humaniora må bedre integreres i tematiske forskningssatsinger. Meldingen løfter fram tre tematiske områder som spesielt relevante for humaniora å bidra til:

  • Integrering, migrasjon og konflikter
  • De store teknologiskiftene
  • Klima, miljø og bærekraft

Åpen minikonferanse 27.11., Litteraturhuset i Oslo

Fagmiljøer, institusjoner og Forskningsrådet er i gang med oppfølgingen av meldingen. Som et bidrag til arbeidet inviterer SAMKUL til minikonferanse på Litteraturhuset i Oslo 27.11. kl. 1700. Vi stiller der spørsmålet om hvor humaniora er eller bør være etter at meldingen er framlagt – og hva nå, eller hva så?

Som hovedinnleder stiller idéhistorikeren Sverker Sörlin fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har lang fartstid som miljøhistoriker (leder nå et nordisk CoE prosjekt, RExSAC), er en erfaren forskningspolitiker og aktiv i ulike "humanioradebatter" – og medlem av SAMKULs programstyre. Til å kommentere og supplere kommer avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Vidar Skagestad, dekan ved HF på NTNU, Anne Kristine Børresen, og vitenskapsfilosofen David Budtz Pedersen fra Aalborg universitet. Skagestad leder Forskningsrådets Avdeling for landbaserte bioressurser og miljø i Divisjon for energi, ressurser og miljø. Børresen er dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU, og leder av det nasjonale fakultetsmøtet for humaniora. Hun er professor i moderne historie ved NTNU. Budtz-Pedersen er co-leder for det danske Humanomics Research Programme og svært aktiv i dansk humaniora- og vitenskapsdebatt. Møteleder er Ellen Krefting, professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo, og medlem av SAMKULs styre.

Det hele foregår på Litteraturhuset i Oslo, mandag 27. november 2017, mellom kl. 1700 og 1900, etterfulgt av litt mat og drikke og samvær. Det er gratis inngang og arrangementet er åpent for alle.

Meld deg på her!

Skrevet av:
Tor Lunde Larsen Spesialrådgiver 22 03 73 44 tll@forskningsradet.no
Publisert:
06.07.2017
Sist oppdatert:
20.11.2017