Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Utlyser nordiske forskningsmidler for bærekraftig byutvikling og smarte byer

Vil du bidra til forskning om nordiske bærekraftige byer og samfunn? Forskere inviteres til å delta i en felles, nordisk utlysning.
Dato: 10.04.2019

Forskningsrådet bevilger 100 millioner kroner til forskning på bioøkonomi

Utlysningen for forskning på bioøkonomiens muligheter og dens betydning i samfunnet var delt i to. BIONÆR innvilget alene fire prosjekter for å styrke forskningen på bioøkonomi. Seks av Forskningsrådets programmer har i tillegg samarbeidet om en fellesutlysning, og her er seks forskerprosjekter innvilget.
Dato: 18.12.2018

Søknader om forskning om endringer i arbeidslivet

VAM mottok 26 søknader om forskerprosjekter om endring i arbeidslivet til fristen 10. oktober 2018.
Dato: 15.10.2018

Åpent møte om Humanioras synlighet

27. november inviterer SAMKUL-programmet igjen til åpent møte på Litteraturhuset i Oslo. Temaet denne gang blir om hvilke – ev. særskilte – utfordringer humaniora står overfor i dagens medie- og offentlighetsbilde.
Dato: 09.11.2018

100 søknader til forskning på bioøkonomien

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.
Dato: 14.09.2018

Ny bok om Norge etter 22. juli

Det SAMKUL-støttede PRIO-prosjektet NECORE lanserte 20. juni en bok med noen av resultatene fra prosjektet som har fokusert på verdier, identiteter og motstandsdyktighet i samfunnet etter terrorangrepet. Boken er åpent tilgjengelig på nett, i tråd med Forskningsrådet policy om åpen tilgang.
Dato: 08.08.2018

Teknologi og materielle omgivelser: Ni nye forskernettverk

Programstyret i SAMKUL har 6. juni bevilget snaut 3 mill. kr til ni nye forskernettverk. De fleste av nettverkene handler om digitalisering. Nettverkene starter opp tidlig høsten 2018 og varer inntil et år. Vinteren 2019 lyser SAMKUL ut forskningsmidler med samme tematiske prioritering.
Dato: 14.06.2018

Ny humanistisk kunnskap om miljø, klima og bærekraft

Forskningsrådet tildeler 70,6 millioner kr til åtte nye SAMKUL-prosjekter innenfor temaområdet menneske og natur. Forskningen er et viktig bidrag for å følge opp regjeringens humanioramelding.
Dato: 25.06.2018

Vi lyser ut midler til kunnskapsstatus om forvaltningssystemer

Forskningsrådet lyser ut inntil 2 millioner kroner til et ettårig prosjekt med mål om å utvikle en kunnskapsstatus om forvaltningssystemer for økosystembasert forvaltning. Vi oppfordrer relevante forskningsmiljøer til å samarbeide om prosjektet.
Dato: 24.05.2018

NMBU får midler i stor internasjonal utlysning om omstilling til bærekraftig samfunn

NMBU deltar i ett av prosjektene som har fått midler fra utlysningen Transformations to sustainablility.
Dato: 08.05.2018

100 millioner til bioøkonomiforskning

Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.
Dato: 04.02.2019

SAMKUL-relatert utstilling: Fra rasetyper til DNA-sekvenser

Utstillingen "FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser" på Norsk teknisk Museum i Oslo står fram til sommeren 2019. Utstillingen er støttet av SAMKUL og bygger på vitenskapshistorisk forskning finansiert av SAMKUL.
Dato: 05.06.2018

Informasjonsmøte 12. april.: 100 mill. kr til bærekraftige, nyskapende løsninger i bioøkonomien

SAMKUL og fire andre programmer samarbeider med BIONÆR-programmet om en større utlysning – om lag 100 mill. kr – av midler til forskning i bioøkonomien. Sosiale og kulturelle dimensjoner ved bioøkonomien vil være del av utlysningen. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte 12. april.
Dato: 23.03.2018

SAMKUL-forskning med impact

På bakgrunn av LINGCLIM-prosjektet har franske styresmakter invitert Kjersti Fløttum til Paris for å fortelle om forskningen om språkbruk i klimadebatten og hvordan man bør snakke om klima.
Dato: 08.08.2018

NOS-HS lyser ut 13,5 mill. SEK til nordiske workshops

Nordisk samarbeidsnemd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) lyser ut midler til organisering av nordiske workshops i 2019-2020. Søknadsfristen er 20. mars 2018.
Dato: 08.08.2018