Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

NOS-HS lyser ut 13,5 mill. SEK til nordiske workshops

Nordisk samarbeidsnemd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) lyser ut midler til organisering av nordiske workshops i 2019-2020. Søknadsfristen er 20. mars 2018.
Dato: 10.01.2018

Søknadsfrist 14. februar 2018: Forskernettverk innenfor Teknologi og materielle omgivelser

SAMKUL lyser ut 4,5 mill. kr til forskernettverk innenfor temaområde 2 i programplanen, Teknologi og materielle omgivelser. Nettverkene skal være radikalt tverrfaglige og skal munne ut i prosjektideer og -søknader, nasjonalt og internasjonalt, og ellers styrke og bygge gode nettverk.
Dato: 05.01.2018

SAMKUL-møteplasser om humaniora og impact: lysark tilgjengelige

Regjeringen la i vår fram en stortingsmelding om humaniora. Budskapet til både Forskningsrådet og fagmiljøene er at humaniora må anvendes mer innenfor utfordringsdrevet forskning. I den anledning inviterte SAMKUL til et åpent møte og spurte hva nå? Som en slags oppfølger var forskningens samfunnsbidrag – impact – hovedtema for et seminar for SAMKUL-forskere dagen etterpå.
Dato: 07.12.2017

369 søknader til novemberfristen

Til årets siste søknadsfrist ble det lyst ut drøyt en halv milliard kroner. Når vi ser på tallene for hele 2017, viser disse at antall søknader har gått noe ned sammenlignet med 2016.
Dato: 28.11.2017

54 mill. kr til forskning om menneske og natur: Utlysningen på lufta

Den fullstendige utlysningsteksten for SAMKULs utlysning av 54 mill. kr er nå publisert. Forskning om menneske og natur vil bli prioritert. Utlysningen har frist 22.11.2017 og søknader kan opprettes fra 11. oktober.
Dato: 23.10.2017

Innspillseminar om kulturforskning 6. september

Kulturdepartementet inviterer til innpillseminar om hvordan kulturforskning kan bidra inn i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
Dato: 30.08.2017

Mange norske søkere kjemper om midler til bærekraftsutlysning

Transformations to sustainablility er et ERA-NET Cofund med samfunnsfag og humaniora i sentrum. Nå er trinn to av søknadsbehandlingen i gang og norske forskere og miljøer er med i elleve søknader
Dato: 14.08.2017

28.11: SAMKULs programseminar 2017

Tradisjonen tro inviterer programstyret og -administrasjonen alle ledere og deltakere i SAMKUL-prosjektene til programseminar utpå seinhøsten. I år står blant annet oppfølgingen av humaniorameldingen på tapetet.
Dato: 29.09.2017

Oppdatert med påmelding: 27.11.17: Åpent SAMKUL-møte om humaniorameldingen – hva nå?

Sist vår la Regjeringen fram sin stortingsmelding om humaniora. Et av budskapene til både Forskningsrådet og fagmiljøene er at humaniora må anvendes mer innenfor utfordringsdrevet forskning. Men hva nå? SAMKUL inviterer 27. november til en minikonferanse i Oslo og spør om hvor humaniora nå bør gå.
Dato: 20.11.2017

'Reiser til Tadmor' – en utstilling om Palmyra- åpner på Bryggens museum 30. juni

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Bryggens museum og kunstner Amanda Chambers laget en utstilling om Palmyras historie og byens kretsløp av ødeleggelse og fornyelse. Utstillingen er basert på Eivind H. Selands forskningsprosjekt Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near East. 'Reiser til Tadmor' åpner 30. juni kl.14.30.
Dato: 30.06.2017

Oppdatert: SAMKUL-utlysninger 2017-2019

SAMKUL lyser ut 54 mill. kr til nye forskerprosjekter med frist 22.11.2017. Temaområdet "Menneske og natur" vil bli prioritert i søknadsbehandlingen. Det vil bli utlyst nettverksmidler i 2018 og forskningsmidler i 2019, hvor Teknologi og materielle omgivelser prioriteres.
Dato: 30.10.2017

SAMKUL-midler til ekstra formidling: Endringer i utlysningen

Siden seint i 2014 har SAMKULs forskningsprosjekter kunnet søke om midler til "ekstraordinær" formidling. Den løpende utlysningen er nå noe endret, blant annet ved at maksimum søknadsbeløp er satt til 500 000 kr.
Dato: 06.06.2017

18 millioner til tre prosjekter om nasjonale minoriteter i Norge

SAMKULs programstyre har tildelt midler til tre prosjekter som omhandler nasjonale minoriteter i Norge i dag.
Dato: 19.05.2017

Forskning i antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen: 27,5 mill. kr til åtte stipendiater

SAMKUL lyste i januar ut midler til stipendiatstillinger som skal forske på forebygging av antisemittisme og gruppebaserte fordommer i skolen. Blant 25 gode søknader er fire valgt ut og til sammen åtte stipendiater vil bli finansiert.
Dato: 12.05.2017