Gå direkte til innhold

Nyheter

100 millioner til bioøkonomiforskning

Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.
Dato: 23.03.2018

SAMKUL-relaterte utstillinger: Om tidens synkronisering og om Fra rasetyper til DNA-sekvenser

21. mars åpner utstillingen "FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser" på Norsk teknisk Museum i Oslo. Utstillingen er støttet av SAMKUL og bygger på vitenskapshistorisk forskning finansiert av SAMKUL. På Kulturhistorisk Museum i Oslo står allerede en utstilling om tid – "Synkroniseringen av verden" – basert på forskningsprosjektet av samme navn.
Dato: 05.03.2018

Informasjonsmøte 12. april.: 100 mill. kr til bærekraftige, nyskapende løsninger i bioøkonomien

SAMKUL og fire andre programmer samarbeider med BIONÆR-programmet om en større utlysning – om lag 100 mill. kr – av midler til forskning i bioøkonomien. Sosiale og kulturelle dimensjoner ved bioøkonomien vil være del av utlysningen. Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte 12. april.
Dato: 23.03.2018

SAMKUL-forskning med impact

På bakgrunn av LINGCLIM-prosjektet har franske styresmakter invitert Kjersti Fløttum til Paris for å fortelle om forskningen om språkbruk i klimadebatten og hvordan man bør snakke om klima.
Dato: 18.01.2018

NOS-HS lyser ut 13,5 mill. SEK til nordiske workshops

Nordisk samarbeidsnemd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) lyser ut midler til organisering av nordiske workshops i 2019-2020. Søknadsfristen er 20. mars 2018.
Dato: 10.01.2018

Søknadsfrist 14. februar 2018: Forskernettverk innenfor Teknologi og materielle omgivelser

SAMKUL lyser ut 4,5 mill. kr til forskernettverk innenfor temaområde 2 i programplanen, Teknologi og materielle omgivelser. Nettverkene skal være radikalt tverrfaglige og skal munne ut i prosjektideer og -søknader, nasjonalt og internasjonalt, og ellers styrke og bygge gode nettverk.
Dato: 29.01.2018

SAMKUL-møteplasser om humaniora og impact: lysark tilgjengelige

Regjeringen la i vår fram en stortingsmelding om humaniora. Budskapet til både Forskningsrådet og fagmiljøene er at humaniora må anvendes mer innenfor utfordringsdrevet forskning. I den anledning inviterte SAMKUL til et åpent møte og spurte hva nå? Som en slags oppfølger var forskningens samfunnsbidrag – impact – hovedtema for et seminar for SAMKUL-forskere dagen etterpå.
Dato: 07.12.2017

369 søknader til novemberfristen

Til årets siste søknadsfrist ble det lyst ut drøyt en halv milliard kroner. Når vi ser på tallene for hele 2017, viser disse at antall søknader har gått noe ned sammenlignet med 2016.
Dato: 28.11.2017

54 mill. kr til forskning om menneske og natur: Utlysningen på lufta

Den fullstendige utlysningsteksten for SAMKULs utlysning av 54 mill. kr er nå publisert. Forskning om menneske og natur vil bli prioritert. Utlysningen har frist 22.11.2017 og søknader kan opprettes fra 11. oktober.
Dato: 23.10.2017

Innspillseminar om kulturforskning 6. september

Kulturdepartementet inviterer til innpillseminar om hvordan kulturforskning kan bidra inn i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.
Dato: 30.08.2017

Mange norske søkere kjemper om midler til bærekraftsutlysning

Transformations to sustainablility er et ERA-NET Cofund med samfunnsfag og humaniora i sentrum. Nå er trinn to av søknadsbehandlingen i gang og norske forskere og miljøer er med i elleve søknader
Dato: 14.08.2017

28.11: SAMKULs programseminar 2017

Tradisjonen tro inviterer programstyret og -administrasjonen alle ledere og deltakere i SAMKUL-prosjektene til programseminar utpå seinhøsten. I år står blant annet oppfølgingen av humaniorameldingen på tapetet.
Dato: 29.09.2017

Oppdatert med påmelding: 27.11.17: Åpent SAMKUL-møte om humaniorameldingen – hva nå?

Sist vår la Regjeringen fram sin stortingsmelding om humaniora. Et av budskapene til både Forskningsrådet og fagmiljøene er at humaniora må anvendes mer innenfor utfordringsdrevet forskning. Men hva nå? SAMKUL inviterer 27. november til en minikonferanse i Oslo og spør om hvor humaniora nå bør gå.
Dato: 20.11.2017

'Reiser til Tadmor' – en utstilling om Palmyra- åpner på Bryggens museum 30. juni

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Bryggens museum og kunstner Amanda Chambers laget en utstilling om Palmyras historie og byens kretsløp av ødeleggelse og fornyelse. Utstillingen er basert på Eivind H. Selands forskningsprosjekt Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near East. 'Reiser til Tadmor' åpner 30. juni kl.14.30.
Dato: 30.06.2017

Oppdatert: SAMKUL-utlysninger 2017-2019

SAMKUL lyser ut 54 mill. kr til nye forskerprosjekter med frist 22.11.2017. Temaområdet "Menneske og natur" vil bli prioritert i søknadsbehandlingen. Det vil bli utlyst nettverksmidler i 2018 og forskningsmidler i 2019, hvor Teknologi og materielle omgivelser prioriteres.
Dato: 30.10.2017