Gå direkte til innhold

SAMKUL (2011 – 2020) vil ha som mål å bidra til ny kunnskap om de kulturelle dimensjonene ved aktuelle samfunnsutfordringer, gjennom fortolkning, forståelse og forklaring av de kulturelle forutsetningene for dagens samfunnsformasjon og samfunnsutviklingen generelt.

Nyheter

 • SAMKUL-møteplasser om humaniora og impact: lysark tilgjengelige

  Regjeringen la i vår fram en stortingsmelding om humaniora. Budskapet til både Forskningsrådet og fagmiljøene er at humaniora må anvendes mer innenfor utfordringsdrevet forskning. I den anledning inviterte SAMKUL til et åpent møte og spurte hva nå? Som en slags oppfølger var forskningens samfunnsbidrag – impact – hovedtema for et seminar for SAMKUL-forskere dagen etterpå.

 • 369 søknader til novemberfristen

  Til årets siste søknadsfrist ble det lyst ut drøyt en halv milliard kroner. Tall for 2017 viser at antall søknader har gått noe ned sammenlignet med 2016.

 • Oppdatert med påmelding: 27.11.17: Åpent SAMKUL-møte om humaniorameldingen – hva nå?

  Sist vår la Regjeringen fram sin stortingsmelding om humaniora. Et av budskapene til både Forskningsrådet og fagmiljøene er at humaniora må anvendes mer innenfor utfordringsdrevet forskning. Men hva nå? SAMKUL inviterer 27. november til en minikonferanse i Oslo og spør om hvor humaniora nå bør gå.

 • 28.11: SAMKULs programseminar 2017

  Tradisjonen tro inviterer programstyret og -administrasjonen alle ledere og deltakere i SAMKUL-prosjektene til programseminar utpå seinhøsten. I år står blant annet oppfølgingen av humaniorameldingen på tapetet.

 • Oppdatert: SAMKUL-utlysninger 2017-2019

  SAMKUL lyser ut 54 mill. kr til nye forskerprosjekter med frist 22.11.2017. Temaområdet "Menneske og natur" vil bli prioritert i søknadsbehandlingen. Det vil bli utlyst nettverksmidler i 2018 og forskningsmidler i 2019, hvor Teknologi og materielle omgivelser prioriteres.

 • SAMKUL-midler til ekstra formidling: Endringer i utlysningen

  Siden seint i 2014 har SAMKULs forskningsprosjekter kunnet søke om midler til "ekstraordinær" formidling. Den løpende utlysningen er nå noe endret, blant annet ved at maksimum søknadsbeløp er satt til 500 000 kr.

Flere nyheter