Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om FORREGION

FORREGION skal bidra til å øke verdiskaping, konkurransekraft og omstillingsevne i næringslivet, og det er hver regions unike muligheter og utfordringer som ligger til grunn. FORREGION er forankret i Forskningsrådets vedtekter der det heter at "Rådet skal arbeide for å fremme innovasjon i næringslivet og offentlig sektor i hele landet" og i Forskningsrådets regionale policy PDF - 1,1 MB .

Målsettingen i FORREGION

  • Flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid
  • Flere fagmiljøer i FoU-institusjonene er relevante samarbeidspartnere for næringslivet
  • Styrke sammenhengen mellom regional og nasjonal innsats for forskningsbasert innovasjon

Et program med tre pilarer

For å nå målene i FORREGION er det nødvendig med innsats på flere områder og strategisk samarbeid mellom Forskningsrådet, fylkeskommunen og regionale og nasjonale utviklingsaktører. FORREGION har tre hovedelementer:

  • Mobiliseringsprosjekter, der fylkeskommunene og Forskningsrådet samarbeider om mobilisering av næringslivet til forskningsbasert innovasjon
  • Kapasitetsløft, der FoU-institusjoner samarbeider med næringslivet og fylkeskommunene for å styrke kompetanse- og forskningstilbudet for næringslivet
  • Kunnskap og dialog, der Forskningsrådet og regionale utviklingsaktører utvikler den strategiske dialogen om regionalt arbeid med forskningsbasert innovasjon

Hvem søker FORREGION?

Mobiliseringsprosjekter: fylkeskommuner er prosjektansvarlig og prosjektene varer fra 2017-2019.
Forprosjekter og mobilitetsprosjekter: bedrifter er prosjektansvarlig og det er en løpende utlysning.
Kapasitetsløft: universiteter, høgskoler eller forskningsinstitutter er prosjektansvarlig og prosjektene varer fra 2017-2019.

FORREGION støtter Forskningsrådets øvrige tilbud ved å mobilisere nye søkere til SkatteFUNN, Nærings-ph.d., BIA og andre innovasjonsprogrammer, samt EUs rammeprogram for forskning og utvikling, Horisont 2020.  

Publisert:
09.08.2017
Sist oppdatert:
15.09.2017