Gå direkte til innhold

Reform 97 er både en skolereform, en barnereform, en familiereform og en kulturreform. På oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har Forskningsrådet evaluert reformen.

Mer om evalueringen

Evalueringen har vært organisert som et forskningsprogram med et programstyre bestående av forskere og brukerrepresentanter. Evalueringen skal i sitt valg av tema og perpektiver særlig fokusere på det skolenære. Arbeidet med evalueringen er avsluttet ved årsskiftet 2003-2004.

Universitetsforlaget (www.universitetsforlaget.no/fagomrader/ped/) har gitt ut tre antologier med oppsummering av funn fra evalueringen. Titlene er "Det ustyrlige klasserommet", "En likeverdig skole for alle" og "Fag og arbeidsmåter i endring".

Kontaktpersoner