Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Linnéa-Elise Asheim

Linnéa-Elise har forsket på økonomiske og estetiske endringer i bloggdiskursen det siste tiåret.

(Foto: Thomas Keilman) Tittel: Blogg - fra hobbyvirksomhet til millionbusiness?

Av: Linnéa-Elise Asheim, 18 år, Stavanger

Skole: Stavanger Katedralskole

Pris: Andrepris i klassen for humanistiske fag

I denne oppgaven ser kandidaten på hvordan bloggvirksomheten på få år har forandret seg fra å være en virksomhet enkelte holdt på med som en slags privat "logg" på nettet, til å bli et yrke man kan tjene seg rik på uten å ha noen spesiell utdannelse, men kun gjennom praksis. Hun velger a følge en bergensbasert blogger som har gjennomgått en slik utvikling. For a analysere hva som har skjedd, bruker hun det hun kaller en "kritisk diskursanalyse" og videre benytter hun seg av den franske filosofen Michel Foucaults teori om at "analyse av diskurs kan avdekke makten og vise hvordan den opprettholdes." Kandidaten trekker frem forholdet mellom det individuelle og det kollektive, mellom bloggerens selvfremstillelse og kommunikasjon med leserne. Hun viser også hvordan det finnes spesifikke typer av bloggdiskurser, som korresponderer med ulike interessefelter.

Juryen uttaler: Analysen er god og overbevisende og åpner temaet for nye lesere. Juryen har bestemt at arbeidet skal belønnes med en 2. pris i klassen for humanistiske fag i årets Unge Forskere-konkurranse.

Sammendrag

Dette er en diskursanalyse som tar for seg den økonomiske og estetiske endringen som har skjedd innad i den generelle bloggdiskursen i løpet av nesten et tiår.

Førsteamanuensis i språk Yngve Benestad Hågvar definerer diskurs som at det finnes visse kulturelle og sosiale føringer som bestemmer hva vi tenker og handler i forskjellige sammenhenger. Videre sier Hågvar at diskurs er noe vi sjeldent tenker over, og at vi egentlig aldri taler og handler fritt. I lys av dette kan vi si at den generelle bloggdiskursen forholder seg til noen føringer, eller tekstnormer, for hvordan bloggen skal skrives.
Blogging var for de fleste for 7-8 år siden en hobby og en interesse. Bloggerne skrev om livet sitt, og det var ikke så nøye med kvaliteten på bildene de tok, eller hvor mye de tjente. Det handlet om å få utløp for trangen man hadde til å skrive, og om å ha det gøy. I løpet av de siste årene har det skjedd en endring innad i den generelle bloggdiskursen. Fra å drive med blogging på hobbybasis, har det i dag blitt til en mer eller mindre lukrativ og eksklusiv profesjon.

Det er denne endringen i bloggdiskursen jeg har tatt tak i. Det er interessant at en hobbyvirksomhet i form av en dagbok på nett i 2017 har blitt et fenomen som er kilden til en uutdannet bloggers forsørgende kapital. Hvorfor, og når, skjer det en slik endring i bloggerens "karriere"?

Én av mange bloggere som har gått gjennom en tydelig og prekær endring som dette, er bloggeren Eirín Kristiansen, og det er henne jeg også har tatt utgangspunkt i for diskursanalysen. Oppgaven min handler om hvordan blogg kan gå fra å være en hobbyvirksomhet til å bli en millionbusiness.

For å løse denne gåten, og for å svare på problemstillingen min, ser jeg på endringen av bloggdiskursen som sjanger med utgangspunkt i den franske filosofen Michel Foucaults diskursteori. Han var én av de første til å etablere diskurs som en maktavsløring, og sier at måten vi ser og oppfatter verden på viser seg i diskursen, men at denne måten er innlært i oss av maktposisjoner. Dermed er ikke én måte å oppfatte verden på bedre eller sannere enn en annen. Diskursteorien har etter Foucault tatt ulike retninger, blant annet en mer tekstnær form for diskursanalyse. Det er en slik diskursanalyse som er brukt i denne oppgaven.

I avslutningen ser jeg på hvordan virkelighetskravene, altså hva bloggerne forstår som virkelig for dem og deres "bloggliv", har forandret seg de siste årene. Jeg ser på ulike hendelser og faktorer i bloggkarrieren til Eirín Kristiansen, som har ført til endringer i identitet og personlighet, men også i måten hun ser på seg selv med bloggen sin, som en suksessfull forretningskvinne. I tillegg konkluderer jeg med at blogging underforstått ikke lenger bare handler om hva man har spist til frokost og hva siste innkjøp inneholdt. Blogging i 2017 er blitt en konkurranse, og for å kunne regne seg selv som en deltaker her, må man være "best mulig". 
 

Skrevet av:
Redaksjonen
Publisert:
19.04.2017
Sist oppdatert:
21.04.2017