Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Christiane Høines Baardsen

Christiane har forsket på to klassikere innen barnelitteraturen, bøkene om Alberg Åberg og Aurora i blokk Z, og hvilken relevans de har for dagens barn.

(Foto: Thomas Keilman) Tittel: Du er en luring, Albert Åberg og Aurora i blokk Z - Hvilken relevans har disse bøkene for barn i vår samtid og hvorfor?

Av: Christiane Høines Baardsen, 18år fra Stavanger

Skole: Stavanger Katedralskole

Pris: Tredjepris i klassen for humanistiske fag

Juryens vurdering

Arbeidet representerer en analyse av to av etterkrigstidas klassikere i nordisk barnelitteratur. Spørsmålet er hvilken relevans disse klassikerne har for dagens barn. Det er et interessant og betimelig spørsmål. Arbeidets problemstilling, presentasjon av tekstene og anvendelse av sentrale begreper og teoretiske kilder framsettes på en oversiktlig måte, og analysene og den etterfølgende diskusjonen gjennomføres i god sammenheng. Det viktigste funnet som springer ut av analysene, er at Du er en luring, Albert Åberg framstår som minst datert av de to bøkene, både ved sitt mindre eksplisitte budskap om mulighetene for et utradisjonelt familieliv, og ved å ha færre referanser til sin samtid (selv om faren som røyker inne, er et sterkt signal om fortid). Aurora i blokk Z er langt mer eksplisitt og propaganderende i sitt budskap om at far kan være en like god omsorgsperson som mor. Slik argumenteres det for at Aurora-fortellingen i dag har mer historisk interesse, sammenlignet med Albert Åberg.

Juryen uttaler: Forfatteren viser gode analytiske evner og gode formidlingsferdigheter. Det er to av de viktigste egenskapene for en litteraturforsker. Juryen har enstemmig konkludert med at arbeidet skal belønnes med en 3. pris i klassen for humanistiske fag i Unge forskere-konkurransen 2017.

Sammendrag

I min oppgave ser jeg på to nordiske barnebøker - Du er en luring, Albert Åberg (1972) og Aurora i blokk Z (1966). Problemstillingen min tar utgangspunkt i tre spørsmål: 1) hvordan temaene omsorg, familie og organisering av familie blir framstilt i barnebøker, 2) hvordan dette er tilpasset den tiltenkte aldersgruppen, og 3) universelle tema som ensomhet, kjønnsroller og skillet mellom barn og voksen.

Disse tre spørsmålene munner ut i følgende problemstilling: ”Hvilken relevans har disse bøkene for barn i vår samtid og hvorfor?”. For å belyse dette, har jeg brukt Wolfgang Isers teori om modelleseren, samt en retorisk vinkling med hovedvekt på den tenkte leserens doxa og rolle. Som en del av dette fokuserer jeg på dobbeltkommunikasjonen i form av ulike signaler som spiller på både barn og voksnes doxa og rolle som modelleser.

Både Du er en luring, Albert Åberg og Aurora i blokk Z var med på å utvide begrepet "familie" med å vise fram ulike familietyper som skilte seg ut fra den tradisjonelle kjernefamilien, i dette tilfellet en aleneforelder og en familie med et utradisjonelt kjønnsrollemønster. Albert Åberg-boken ble skrevet i solidaritet med barn som hadde en aleneforelder, noe som var uvanlig i bokens samtid, og dermed ble boken grensesprengende. I Aurora-boken blir det fokusert både på Auroras familie med et kjønnsrollemønster som skilte seg fra normen og Knuts familie bestående av ham og moren. Det utradisjonelle kjønnsrollemønsteret blir ikke bare løftet fram, men også idealisert. Gjennom dette blir disse bøkene med å bidra til å utvide begrepet kjønnsrollemønster, et konsept som stadig har blitt diskutert og, på sikt, forandret. Forståelse ble skapt på flere plan: Barn fikk lære om andre familietyper enn deres egne, skadene fordommer kan påføre barn ble vist fram for de voksne og, akkurat som med Albert Åberg, ble kritikerne vist at det går an å oppdra barn på flere måter. Begge bøkene er viktige for den forståelsen barn i dag har for andre familietyper enn den tradisjonelle og for utviklingen av kjønnsrollemønsteret vi har i dag.

Aurora i blokk Z var høyst aktuell da den kom ut på grunn av det politiske engasjementet boken representerer, men som samfunnskritisk stemme har den i dag "gått ut på dato". Barnas doxa og samfunnet har forandret seg siden 1966, og dermed har boken blitt forandret til en barnebok med et nostalgisk preg. Den mer universelle tematikken om en jente som flytter til et nytt, ukjent sted, er gjenkjennelig for barn i dag. Antallet barn som identifiserer seg med Albert Åberg er høyere i dag enn da boken ble utgitt. Boken er ikke lengre grensesprengende, men viser en del av hverdagen for mange. Det som kommuniseres her er mer skjult enn i Aurora-boken, og dermed lærer den fremdeles barn i dag om andre familietyper enn den tradisjonelle kjernefamilien.

Skrevet av:
Redaksjonen
Publisert:
19.04.2017
Sist oppdatert:
21.04.2017