Gå direkte til innhold

PROFESJON er en satsing rettet mot helse- og velferdsutdanning, lærerutdanning, ingeniørutdanning og økonomisk-administrativ utdanning. Gjennom strategisk forankrede forskningsprosjekter av høy kvalitet skal satsingen styrke det forskningsbaserte grunnlaget for utdanning og for profesjonsutøvelse.

Nyheter

Flere nyheter