Gå direkte til innhold

Programstyre

Tomas Ellegaard, Lektor  

Rolle i programmet:
Medlem
Arbeidssted:
Roskilde Universitet
 

Dag Thomas Gisholt, Ekspedisjonssjef  

Rolle i programmet:
Medlem
Arbeidssted:
Kunnskapsdepartementet
 

Elisabeth Jonassen, Avdelingsleder  

Rolle i programmet:
Medlem
Arbeidssted:
Steinkjer kommune
 

Programstyre for PRAKSISFOU

Publisert:
29.12.2010

Svein Lorentzen, Professor  

Rolle i programmet:
Styreleder
Telefon:
73 59 19 85
Arbeidssted:
Program for lærerutdanning
 

Elaine Munthe, Instituttleder  

Rolle i programmet:
Medlem
Arbeidssted:
Avdeling for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk. Universitetet i Stavanger
 

Eva Gulløv, Professor  

Rolle i programmet:
Medlem
Arbeidssted:
Danmarks Pædagogiske Universitet
 

Tomas Kroksmark, Professor  

Rolle i programmet:
Medlem
Arbeidssted:
Högskolan i Jönköping
 

Marit Strømstad, Førstelektor  

Rolle i programmet:
Medlem
Arbeidssted:
Avd. for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark
 

Gunhild Hagesæther, Professor  

Rolle i programmet:
Medlem
Arbeidssted:
Norsk Læreakademi
 

Bente Lie, Avdelingsdirektør  

Rolle i programmet:
Medlem
Arbeidssted:
Kunnskapsdepartementet
 

Jørgen Nicolaysen, Avdelingsdirektør  

Rolle i programmet:
Medlem
Arbeidssted:
Utdanningsdirektoratet
 

Marit Dahl, Spesialrådgiver  

Rolle i programmet:
Medlem
Arbeidssted:
Utdanningsforbundet
 

Svein Michelsen, Førsteamanuensis  

Rolle i programmet:
Varamedlem
Arbeidssted:
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
 

Lars Møllerud, Rådgiver  

Rolle i programmet:
Varamedlem
Arbeidssted:
Kommunenes sentralforbund