Gå direkte til innhold

- Lærere må være forskere

- Dagens lærerstudenter lever i en totalt annen virkelighet enn vi gjorde. De lærer helt annerledes vi gjorde, sier professor Tony Townsend.

- Lærere må kunne innhente data og være i stand til å fatte beslutninger basert på disse. Med andre ord må lærere være forskere, mener Townsend. - Lærere må kunne innhente data og være i stand til å fatte beslutninger basert på disse. Med andre ord må lærere være forskere, mener Townsend. Professor Tony Townsend fra Glasgow University var keynote-speaker på PRAKUTs seminar om lærerutdanning, 13. november.

Townsend understreker at samfunnsendringer påvirker alle sfærer i samfunnet, ikke minst lærerrollen og lærerutdanningene.

- Hvis vi underviser dem på samme måte som vi ble undervist, vil det være en mismatch mellom vår undervisning og deres læring, sier Townsend

Mer kompleks virkelighet
Han understreker at lærere må være bevisst på at de jobber i en mye mer kompleks virkelighet, enn for noen tiår siden. 
 
- Lærere må kunne innhente data og være i stand til å fatte beslutninger basert på disse. Med andre ord må lærere være forskere, mener Townsend.

Forskende lærerutdannere
- Lærerutdanningene må bli en mer forskningsorientert. Det må forventes at lærerutdannerne gjennomfører og publiserer forskning. Dette vil utvide forståelsen av læring, undervisning og ledelse, både på skoler og i andre sammenhenger, mener Townsend.

Stor interesse for PRAKUTS koferanse om lærerutdanning. Stor interesse for PRAKUTS koferanse om lærerutdanning.
Townsend mener forskningsråd i Norge og andre land må ta stilling til følgende probemstilling: Skal institusjonene som driver lærerutdanning ha få forskere og mange som kun underviser?  Eller skal de fleste drive med forskning, og kun få drive utelukkende med undervisning?

Syv synder
I følge Townsend er dette syv synder ved enhver reform innenfor utdanningssektoren:
Fra Townsends foredrag 

Skrevet av:
Siv Haugan Spesialrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
20.11.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016