Gå direkte til innhold

Vellykket med «Ung og vellykket»

Wergelandssalen i Litteraturhuset var fylt til randen da Forskningsrådet arrangerte seminaret «ung og vellykket» under Forskningsdagene.

Fullt hus på seminaret _3Ung og vellykket_3. Foto: Sidsel Floch Bachmann Fullt hus på seminaret _3Ung og vellykket_3, 26. september. Foto: Sidsel Floch Bachmann
Forskerpresentasjoner, filmklipp fra dokumentaren «Ungdom – nå til dags» og unge skuespillere fra teateroppsetningen «Fuck My Life», bidro alle til å belyse hvordan det er å være ung i dag.

- Dagens ungdom er mer streite enn før, sier Åse Strandbu. - Dagens ungdom er mer streite enn før, sier Åse Strandbu. Forsker Åse Strandbu fra Norges Idrettshøgskole trakk fram at dagens ungdom er mer skikkelige og streite enn før, men samtidig opplever de mer psykisk stress på grunn av høye krav til seg selv på mange områder, som blant annet karakterer og utseende.

- Det er en tydelig nedgang i rusmiddelbruk, flere trener og det er mindre uro på skolen. Generelt er det økt skoletrivsel og bedre karakterer blant ungdommer, sier Strandbu.

Nei takk til øl og jenter
Strandbu mener disse tendensene blant annet kan forklares ved minkende generasjonskløft. Foreldre er involverte og følger tettere opp barna. Barna tilbringer mer tid hjemme, blant annet på grunn av ny teknologi og endrede sosiale omgangsformer.

- For eksempel spurte en tenåringsmor guttegjengen om de ikke skulle gå ut å drikke øl og treffe jenter. Svaret hun fikk var «øl og jenter? Nei vi skal jo snart kjempe mot en invasjon fra en annen galakse!».
 
Skuespillerne og 18-åringene Thea Wangberg Sørum og Hamid Waheed rundet av seminaret med smakebiter og sterke vitnebyrd fra den kommende teateroppsetningen _3Fuck My Life_3. Skuespillerne og 18-åringene Thea Wangberg Sørum og Hamid Waheed rundet av seminaret med smakebiter og sterke vitnebyrd fra den kommende teateroppsetningen _3Fuck My Life_3. (Foto: Siv Haugan)

Noen av forskningsfunnene som ble presenterte på konferansen:

 • Ungdom blir stadig eldre før de etablerer seg på boligmarkedet.
 • Stadig flere unge (særlig kvinner) sliter med psykiske plager.
 • Marginaliserte unge utgjør ca. 20 prosent av ungdommene totalt.
 • I nordisk sammenheng har Finland størst andel av marginaliserte ungdom. Norge har hatt nedgang (2006-2010), Sverige og Danmark noe økning.
 • Få ungdommer i Norge rapporterer om materielle mangler.
 • Disse har i mindre grad råd til å invitere noen hjem, eller til å delta i fritidsaktiviteter.
 • Ca. 20 prosent tar en pause etter videregående skole.
 • Det er få arbeidsløse eller trygdede blant de som fullførte videregående. 75 prosent av disse er i jobb når de er 31 år.
 • Ca. 60 prosent av de som dropper ut av videregående er i jobb når de er 31 år. 
 • En undersøkelse i en 7. klassee i Groruddalen viste at gutter og jenter nesten ikke hadde sosial kontakt. Sosiale nettverk gikk ellers på kryss og tvers av foreldrenes opprinnelsesland.

   
Skrevet av:
Siv Haugan Spesialrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
28.09.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016