Gå direkte til innhold

Nytt program med rikholdig portefølje

Programstyret i det nye utdanningsprogrammet har startet planleggingen og arbeidet med ny programplan.

I april ble det vedtatt at PRAKUT og UTDANNING2020 skulle slås sammen til ett stort utdanningsprogram. Nylig hadde programstyret for det nye programmet, som har arbeidstittel Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT), sitt første møte.

- Vi overtar 36 prosjekter fra PRAKUT og UTDANNING2020, og er glade for å starte med en så rikholdig kompetanse, sier Elaine Munthe, som er programstyreleder for programmet. Foto: Siv Haugan Programstyret for det nye programmet (fv): Torbjørn Ryssevik (Utdanningsforbundet), Terje Ogden (Atferdssenteret), Åsa Mäkitalo (Göteborgs universitet), Morten Rosenkvist (Kunnskapsdepartementet), Elaine Munthe (leder, Universitetet i Stavanger), Jan Sivert Jøsendal (KS), Unn-Doris Karlsen Bæck (Universitetet i Tromsø), Bjørn Stensaker (Universitetet i Oslo) og Rita Asplund (Research Institute of the Finnish Economy). (Foto: Siv Haugan)

Kick off 14. januar
14. januar skal det arrangeres en oppstartkonferanse i Oslo for det nye programmet. Alle interesserte er velkomne, og det vil blant annet bli informert om den kommende utlysningen. Konferansen vil bli streamet på nettet, slik at den kan følges av flest mulig. Mer informasjon om konferansen vil komme.

Satser på innovasjon
Nytt i det nye utdanningsprogrammet er satsingen på innovasjon.

- Vi ønsker både å videreutvikle forskning og å bidra til bedre praksis, presiserer Munthe.

Programmet vil lyse ut midler til å støtte innovasjon i utdanningssektoren i tillegg til forskerprosjekter og forskerprosjekter med brukermedvirkning.

Munthe sier at programstyret er opptatt av å fremme toppforskning med stor grad av nasjonale og internasjonale nettverk.

Programstyret har ambisjoner om å ha en utlysning på inntil 150 mill. kroner klar på nyåret, med frist i februar.

 

 

 

Skrevet av:
Siv Haugan Spesialrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
30.09.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016