Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Andre programmer innenfor utdanningsforskning

Forskningsrådets utdanningsforskningsprogrammer er finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet. Programmer som har finansiert  utdanningsforskning de siste årene:

PRAKSISFOU-programmet (Praksisrettet FOU-arbeid i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning) løp fra 2006-2010 og var forløperen for PRAKUT. Se PRAKUTs nettsider for mer informasjon om programmet.

KUL-programmet (Kunnskap, utdanning og læring) løp fra 2003 til 2007. Programmet hadde et samlet budsjett på 85 mill kr og dekket utdanningsspørsmål i bred forstand. Det ble satt i gang 14 relativt store prosjekter innenfor programmet. Til sammen dekket prosjektene et bredt spekter av fag og tema, knyttet til ulike utdanningsnivåer.
Les mer: KULs programside

KUPP-programmet (Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving) løp fra 2000-2004. Programmet hadde et samlet budsjett på 50 mill kr og omfattet 32 prosjekter i regi av 15 statlige høgskoler. Programmet skulle bidra til å bygge opp forskningskompetanse knyttet til profesjonsutdanningene ved de statlige høgskolene. De prioriterte feltene var lærerutdanning og sosial- og helsefaglig utdanning.
Les mer: KUPPs programside

Evalueringen av Reform 97 var organisert som et forskningsprogram i Forskningsrådet. Programmet løp fra 1999-2003 og hadde et samlet budsjett på 45 mill kr. Evalueringen besto av 26 forskningsprosjekter som tok for seg ulike sider av evalueringsoppdraget.
Les mer: Evaluering av Reform 97' programside
 

Publisert:
27.01.2006