Gå direkte til innhold

Andre programmer innenfor utdanningsforskning

Forskningsrådets utdanningsforskningsprogrammer er finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet. Programmer som har finansiert  utdanningsforskning de siste årene:

PRAKSISFOU-programmet (Praksisrettet FOU-arbeid i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning) løp fra 2006-2010 og var forløperen for PRAKUT. Se PRAKUTs nettsider for mer informasjon om programmet.

KUL-programmet (Kunnskap, utdanning og læring) løp fra 2003 til 2007. Programmet hadde et samlet budsjett på 85 mill kr og dekket utdanningsspørsmål i bred forstand. Det ble satt i gang 14 relativt store prosjekter innenfor programmet. Til sammen dekket prosjektene et bredt spekter av fag og tema, knyttet til ulike utdanningsnivåer.
Les mer: KULs programside

KUPP-programmet (Kunnskapsutvikling i profesjonsutdanning og profesjonsutøving) løp fra 2000-2004. Programmet hadde et samlet budsjett på 50 mill kr og omfattet 32 prosjekter i regi av 15 statlige høgskoler. Programmet skulle bidra til å bygge opp forskningskompetanse knyttet til profesjonsutdanningene ved de statlige høgskolene. De prioriterte feltene var lærerutdanning og sosial- og helsefaglig utdanning.
Les mer: KUPPs programside

Evalueringen av Reform 97 var organisert som et forskningsprogram i Forskningsrådet. Programmet løp fra 1999-2003 og hadde et samlet budsjett på 45 mill kr. Evalueringen besto av 26 forskningsprosjekter som tok for seg ulike sider av evalueringsoppdraget.
Les mer: Evaluering av Reform 97' programside
 

Publisert:
27.01.2006