Gå direkte til innhold

Temaseminar: Spesialpedagogisk forskning – hvor spesielle skal vi være?

Sted:
Litteraturhuset, Amalie Skram
Starter:
15.01.2014 10:00 CET
Avsluttes:
15.01.2014 14:15 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Bruken av spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning øker i norsk skole og temaet er stadig oftere på den politiske dagsordenen. Det nye forskningsprogrammet forskning og innovasjon i utdanningssektoren – FINNUT lyser ut 28 millioner til forskning på feltet og inviterer sammen med Kunnskapssenteret for utdanning til temaseminar om spesialpedagogisk forskning.
I februar 2014 legger ekspertgruppen for spesialpedagogikk fram sine anbefalinger om hva slags forsknings- og utviklingsarbeid som bør prioriteres i framtiden. NIFUs kartlegging av de siste ti års spesialpedagogiske forskning er klar og vil bli presentert. Står det spesialpedagogiske forskningsfeltet nå ved et veiskille? Vi vil presentere aktuell og pågående forskning og legge til rette for diskusjon om veien videre.

Programmet inneholder også søknadsinformasjon fra FINNUT. Det blir åpnet både for spørsmål fra salen og debatt. 
 
Program 

10.00 Velkommen
          Direktør Sølvi Lillejord, Kunnskapssenter for utdanning


10.10 Gjennomgang av NIFUs rapport om spesialpedagogisk forskning i Norge
          Forsker II Solveig Holen og forsker I Gunnar Sivertsen, NIFU
          Spørsmål fra salen

10.40 Hva vet vi om motivasjon og mestring i skolen? 
          Professor Terje Manger Universitetet i Bergen 
          Spørsmål fra salen

11.15 Lunsj

11.45 Hva kan vi oppnå med flere effektstudier?
          Professor Arne Lervåg, Universitetet i Oslo 
          Spørsmål fra salen

12.15 Spesialpedagogisk forskning – et historisk blikk og
          et fremtidsperspektiv 

          Professor Peder Haug, Høgskolen i Volda 
          Spørsmål fra salen

12.45 Diskusjon: Hvor spesiell skal spesialpedagogisk forskning være?
          Ordstyrer: direktør Sølvi Lillejord 

13.20 Pause

13.35 Hvordan blir spesialpedagogikk og tilpasset opplæring ivaretatt i 
          forskningsprogrammet FINNUT?
          Programstyremedlem Terje Ogden, Atferdssenteret

14.15 Avslutning 

Arrangement er åpent for alle interesserte. Påmelding er ikke nødvendig. 

Velkommen!