Gå direkte til innhold

Lanseringskonferanse for FINNUT

Sted:
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29
Starter:
14.01.2014 11:00 CET
Avsluttes:
14.01.2014 15:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådets nye program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren, FINNUT, arrangerer lanseringskonferanse 14. januar på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet streames.

SE ARRANGEMENTET DIREKTE PÅ NETT HER FRA KL. 11.30

Forskningsrådet ønsker velkommen til lanseringen av FINNUT – det nye programmet på utdanningsområdet. De neste ti årene vil FINNUT støtte forskning og innovasjon for å fornye og styrke norsk utdanning med totalt 700 millioner kroner.

FINNUT lyser allerede nå ut 160 millioner kroner til nye prosjekter på prioriterte områder. På konferansen vil vi presentere mål og prioriteringer i det nye programmet sammen med resultater og erfaringer fra pågående forskningsprosjekter. Det vil bli debatt om innovasjon, og vi vil også presentere aktuelle utlysninger og gi viktig søknadsinformasjon. Det blir muligheter for å stille spørsmål og gi kommentarer underveis.

Du kan også laste ned utskriftsvennlig versjon av programmet her PDF - 516 KB


Program:

Møteleder: Kommunikasjonsdirektør Jorunn Voll, Forskningsrådet

1100  Enkel servering

1130  Velkommen 
          Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen, Forskningsrådet

1140  Åpning 
          Statssektretær Bjørn Haugstad, Kunnskapsdepartementet

1155  Nytt program: Hvor vil vi?  
          Programstyreleder Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger

1220  Pause

1240  Erfaringer: Hva har vi lært?
         
  Fire ulike prosjekter presenterer erfaringer fra forskningsarbeidet så langt.  
         Prosjektene vil til sammen adressere utfordringer knyttet til
         brukermedivirkning, internasjonalisering, tverrfaglig samarbeid,
         longitudinelle og komptarative studier.

          Lärande regioner - ett forsök att förklara och förstå regionala skillnader i 
          skolresultat 
          Prosjektleder Göran Söderlund, Høgskulen i Sogn og Fjordane 
          
          Barnehagens effekt på barns kompetanse og tilpasning
          Prosjektleder Lars Wichstrøm, NTNU
          
          Hvordan forske på lærerutdanning: Coherence and Assignments in 
          Teacher Education
          Prosjektleder Kirsti Klette, Universitetet i Oslo 
          
          Endringssdynamikk i høyere utdanning
          Prosjektleder Peter Maassen, Universitetet i Oslo
        
1400  Pause

1430  Debatt: "Innovasjon: Hvordan få det til?"
            
Innledning ved professor Magnus Gulbrandsen, Universitetet i Oslo
          Deltakere:   Professor Magnus Gulbrandsen, Universitetet i Oslo
                           Avdelingsdirektør Jan Sivert Jøsendal, KS
                           Direktør Marit Lambrecht, Espira Gruppen
                           Professor Sten Ludvigsen, Universitetet i Oslo
                           Professor May Britt Postholm, NTNU

1515  Søknadsinformasjon: Hva må dere huske på?
        
1545  Avslutning

Arrangementet streames

Velkommen!