Gå direkte til innhold

Formålet med satsingen var å styrke og videreutvikle norske kompetansemiljøer som enten er eller har potensiale til å bli internasjonalt ledende innenfor et eller flere fagområder.

Mer om Polarklima

Polar klimaforskning (2002-2006) er avsluttet

Polar klimaforskning var planlagt å vare fram til 2006, men gikk fra 2004 inn i NORKLIMA, et av Forskningsrådets sju store programmer. Nyheter, utlysninger osv vil heretter kun finnes på nettsiden for NORKLIMA

Polar Klimaforskning var ny satsing finansiert over Forskningsfondet. 110 mill. kr fordelt over fem år var satt av til satsingen.
 

Dokumenter