Gå direkte til innhold

Polarforskning internasjonalt

Mange problemstillinger innenfor polarforskningen er av internasjonal karakter, f.eks. klima, miljø, hav og politikk. Internasjonalt samarbeid om polarforskning er derfor en selvfølge og og samarbeid bidrar til å heve kvaliteten i polarforskningen.

Samarbeid er nødvendig for å øke kvaliteten og kapasiteten i norsk polarforskning, og for å sikre norsk tilgang til den internasjonale kunnskapsproduksjonen. POLARPROG bidrar til økt internasjonalt samarbeid gjennom en rekke nasjonale og internasjonale virkemidler og arenaer, i tråd med Regjeringens EU-strategi for forskning og innovasjon og Forskningsrådets internasjonale strategi.

Internasjonale virkemidler som POLARPROG vurderer fortløpende:

 • Samarbeid med prioriterte land
  Forskningsrådet har utarbeidet veikart for forskningssamarbeid med åtte    prioriterte samarbeidslandene utenfor EU/EØS. Veikartene nevner polarforskning som spesielt relevant for samarbeid med Canada, India, Japan, Kina, Russland og USA.
   
 • EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020
  POLARPROG legger til rette for økt deltakelse i Horisont 2020, jf Regjeringens EU-strategi, blant annet gjennom en stimuleringsordning for norske forskere.
   
 • Belmont Forum
  Belmont Forum består av forskningsfinansiører fra 18 land som i stor grad    finansierer forskning relatert til globale miljøutfordringer. Ved samarbeid om bl.a. fellesutlysninger i Belmont Forum oppnår vi internasjonalt forskningssamarbeid også med land utenfor Europa, som f.eks. Japan, USA, Canada og Kina.
   
 • Nordisk samarbeid

  Nordisk samarbeid er høyt prioritert innen områder der det er fordelaktig at vi som relativt små land med små ressurser er sterkere sammen.
  Samarbeidet gjennom NordForsk under Nordisk ministerråd den viktigste arenaen. NordForsk finansierer nordisk forskningssamarbeid med en basisbevilgning fra Nordisk ministerråd, og gir råd om nordisk forskningspolitikk.


   
Publisert:
14.04.2008
Sist oppdatert:
03.05.2017