Gå direkte til innhold

Om programmet

Polarforskningsprogrammet (POLARPROG) er Forskningsrådets målrettede arena dedikert til å oppnå god bredde og høy kvalitet i norsk polarforskning.

POLARPROG bidrar til å ivareta Norges særlige ansvar for å få frem forskningsbasert kunnskap i og om de polare områdene. Kunnskap er nødvendig for økt klima- og økosystemforståelse, og for å kunne utøve politikk, forsvarlig forvaltning og næringsvirksomhet.

POLARPROG er delt inn i tre temaområder som representerer programmets faglige hovedprioriteringer:

  • Klima og miljø er rettet mot økt kunnskap om prosesser som styrer polare klima- og miljøendringer, og effekten de har på miljø og samfunn.
  • Naturressurser og næringsaktivitet er rettet mot økt kunnskap om bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling.
  • Politikk og forvaltning er rettet mot økt kunnskap om geopolitiske, folkerettslige og institusjonelle forhold av betydning for politikkutforming og bærekraftig miljø- og ressursforvaltning.

Programmet har et ansvar for å dekke bredden i norsk polarforskning.

Viktige overgripende prioriteringer for POLARPROG er økt internasjonalt samarbeid, deling og utnyttelse av infrastruktur og data, rekruttering av en ny generasjon polarforskere og formidling av forskningsresultater til relevante målgrupper.

Programmet henvender seg primært til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, i tillegg til relevante aktører i privat og offentlig sektor.

Programmet inkluderer både grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon med relevans for polarområdene. Forskere på andre felt er sammen med forvaltning, næringsliv og allmennheten sentrale brukere av resultater fra programmet.

POLARPROG er et løpende program med finansiering hovedsakelig fra Kunnskapsdepartementet, men har også bidrag fra Klima- og miljødepartementet.

Båt

Båt (Foto: Shutterstock)

Publisert:
18.05.2011
Sist oppdatert:
22.03.2018