Gå direkte til innhold

Om programmet

Polarforskningsprogrammet (POLARPROG) er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for å oppnå god bredde og høy kvalitet i norsk polarforskning.

POLARPROG bidrar til å ivareta Norges særlige ansvar for å få frem forskningsbasert kunnskap i og om de polare områdene. Kunnskap er nødvendig for økt klima- og økosystemforståelse, og for å kunne utøve politikk, forsvarlig forvaltning og næringsvirksomhet.

POLARPROG er delt inn i tre tematiske satsningsområder:

  • Klima i endring og miljø under press skal gi økt forståelse av prosesser som styrer polare klima- og miljøendringer, og effekten av disse på naturmiljø og samfunn.
  • Naturressurser og næringsaktivitet skal bidra til å utvikle grunnlaget for en bærekraftig og kunnskapsbasert nærings- og samfunnsutvikling i polarområdene.
  • Politikk og forvaltning skal gi resultater som bidrar til kunnskapsbasert og bærekraftig miljø- og ressursforvaltning, og politikkutforming.

Programmet har et ansvar for å dekke bredden i norsk polarforskning.

Viktige overgripende prioriteringer for POLARPROG er økt internasjonalt samarbeid, deling og utnyttelse av infrastruktur og data, rekruttering av en ny generasjon polarforskere og formidling av forskningsresultater til relevante målgrupper.

Programmet henvender seg primært til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, i tillegg til relevante aktører i privat og offentlig sektor.

Programmet inkluderer både grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon med relevans for polarområdene. Forskere på andre felt er sammen med forvaltning, næringsliv og allmennheten sentrale brukere av resultater fra programmet.

POLARPROG er et løpende program uten sluttdato.

Båt (Foto: Shutterstock)

Publisert:
18.05.2011
Sist oppdatert:
15.11.2016