Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

211 treff
13.12.17

Klarsignal for Arven etter Nansen

Med Arven etter Nansen settes et gigantisk prosjekt for å øke kunnskapen om de polare havområdene i gang. Målet er bedre kunnskap for forvaltningen av havområdet.
13.12.17

Utlysning til forskning på samlet belastning på økosystemer

På nyåret legges to utlysninger for forskning om samlet belastning på økosystemer ut. Den ene gjelder samarbeid med Kina og inkluderer også forskning på bærekraftig landbruk.
07.12.17

Skal forske på polar værvarsling og det sentrale polhavet

Tre nye forskningsprosjekter får nå midler til å studere polar værvarsling og det sentrale polhavet.
06.12.17

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.
16.11.17

Samarbeid er nøkkelen i framtidens Svalbardforskning

Arktis endres og behovet for kunnskap er større enn noen gang. Koordinering og samarbeid var sentralt da 300 polarforskere fra hele verden møttes for å diskutere framtiden for Svalbardforskningen.
17.10.17

Sett av datoen og meld deg på Antarktis-seminar

Antarktisforskningen er på agendaen når det andre Antarktis-seminaret i rekken arrangeres for forskere, forvaltning og beslutningstakere i Tromsø 7.-8. mai 2018.
21.09.17

Emerging Leaders for unge forskere som er opptatt av Arktis

Arctic Frontiers' Emerging Leaders gir unge innenfor akademia, næringsliv og offentlig forvaltning som er opptatt av Arktis muligheten til å møtes og bygge en felles arena gjennom et faglig konferanseprogram, inspirerende nettverk og sosiale aktiviteter.
12.09.17

Imponert over kvaliteten og bredden i norsk polarforskning

Norske polarforskere publiserer i verdensklasse og norsk polarforskning er sterk på forskertalenter, ressurser og infrastruktur. Samtidig er det potensial for å samordne forskningen bedre og få mer ut av forskningen. Dette kommer fram i en fersk internasjonal evaluering av norsk polarforskning.
07.09.17

Mange gode innspill til Svalbardstrategi

Forskningsrådet arrangerte denne våren en rekke dialogmøter for å få innspill til regjeringens kommende strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard. De mange gode innspillene er nå levert.
07.09.17

20 søknader til forskning om polar værvarsling og det sentrale polhavet

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 6. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i begynnelsen av desember 2017.
07.09.17

Send inn bidrag til Arctic Frontiers

Konferansen Arctic Frontiers 2018 arrangeres i Tromsø i januar under tittelen Connecting the Arctic. Er du forsker og vil delta, send inn abstract før 19. september.
07.08.17

Siste frist for abstracts

Svalbard Science Conference går av stabelen 6. til 8. november. Forskere fra alle fagfelt inviteres til å sende inn abstract. Siste frist for å sende inn abstracts er 10. august.
16.06.17

Ny analyse av polar- og svalbardpubliseringer

Norsk polarforskning preges i stor grad av internasjonalt samarbeid, det kommer fram av en ny publiseringsanalyse av norsk polar- og svalbardforskning gjort av NIFU. Analysen viser også at prosjekter finansiert av Forskningsrådet bidrar til høyrere siteringsgrad.
12.06.17

Grønt lys for styrket romforskning

Et internasjonalt spleiselag sikrer en tredimensjonal forskningsradar som skal undersøke blant annet romvær over Arktis. Deler av forskningsutstyret plasseres i Skibotn i Troms.
24.05.17

Økosystempåvirkning og samlet belastning

Resultater begynner å komme og forskere samarbeider på tvers av prosjekter. Det kom fram da de 17 prosjektene som har fått midler etter en utlysing i 2014 om økosystemforskning møttes til seminar.
05.05.17

Spørreundersøkelse om viktige prioriteringer for europeisk polarforskning

EU-PolarNet og en gruppe på 50 polareksperter og stakeholdere som sammen skal utarbeide en serie strategidokumenter for polarforskningen. Strategidokumentene skal komme med forslag til hvordan man kan adressere de aktuelle polare samfunns- og forskningsutfordringene som EU-PolarNet tidligere har identifisert. Alle forsknings- og samfunnsaktører inviteres herved til å delta i prosessen.
03.05.17

Årsrapporten er klar

POLARPROG hadde i 2016 en egen utlysning for å styrke norske forskningsmiljøers antarktisforskning og bidra til å bedre grunnlaget for en kunnskapsbasert forvaltning av Antarktis. Dette og mye annet kan du lese om i programmets årsrapport.
03.04.17

Hold av datoen

Fra 6. til 8. november er det klart for Svalbard Science Conference – cooperation for the future. Allerede nå kan du melde deg på.
13.03.17

POLARPROGs utlysningsplaner for 2017 og 2018

POLARPROG legger i år vekt på polhavet og polar værvarsling i sin utlysning. Søknadsfristen vil være 6. september.
02.03.17

Forberedelsene til Arven etter Nansen er i gang

Prosjektet Arven etter Nansen er bevilget 10 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet i 2017 til et forprosjekt. Formålet er å gjøre prosjektet klart til oppstart i 2018. Arven etter Nansen har som mål å skaffe mer helhetlig forståelse av et arktisk øko- og klimasystem i endring.
07.02.17

Har du meninger om fremtidens forskning og høyere utdanning på Svalbard?

Meld deg på dialogmøter eller send inn skriftlige innspill, er oppfordringen til aktører som er opptatt av forskning og høyere utdanning på Svalbard.
24.01.17

Datoer for dialogmøter

Forskningsrådet inviterer alle som driver med og har interesser for forskning og høyere utdanning på Svalbard til å bidra med innspill til Regjeringens overordnede strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard. Dialogmøtene arrangeres i Longyearbyen, Tromsø og Oslo.
11.01.17

Forskningskampanjen 2017 søker forskningspartner

De siste årene har tusenvis av elever fra hele landet hjulpet forskere med å skaffe ny kunnskap om blant annet meitemark og innhold i matpakker. Nå etterlyses forskere som vil samarbeide med Forskningskampanjen 2017.
05.01.17

Internasjonalt samarbeid for å utvikle havteknologi

Et nytt europeisk forskningssamarbeid åpner nye muligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer i blå sektor. I MarTERA går Norge og 15 andre land sammen om å lyse ut 30 millioner euro til å utvikle ny marin og maritim teknologi.
22.12.16

Nå starter arbeidet med forskningsstrategier for Svalbard

Det legges opp til en bred og inkluderende prosess når Kunnskapsdepartementet nå har gitt Forskningsrådet i oppdrag å gi innspill til en overordnet strategi for forskning og utdanning på Svalbard og å utvikle en egen forskningsstrategi for Ny-Ålesund.
07.12.16

Fem antarktisprosjekter får støtte

POLARPROGs programstyre har bevilget støtte til fem forskerprosjekter som skal gi mer kunnskap om Antarktis. Prosjekter innenfor klimasystem, forvaltning av krill, romvær og politisk filosofi får midler.
07.12.16

Fem nye prosjekter om miljøgifter og andre forurensninger

Programstyreutvalget bestående av representanter fra de fire samarbeidende programstyrene for MILJØFORSK, KLIMAFORSK, MARINFORSK og POLARPROG har i møte 6. desember fordelt totalt 41 millioner kroner til fem nye forskerprosjekter.
07.12.16

Stor deltakelse på norsk-russisk forskningskonferanse

24. november ble det arrangert felles norsk-russisk konferanse hos Arctic and Antarctic Research Institute i St. Petersburg. Konferansen samlet mer enn 70 deltagere fra de to landene som fikk presentert de norsk-russiske forskningsprosjektene.
28.11.16

IPCC trenger forfattere til spesialrapport om 1,5 graders oppvarming

IPCC skal lage en spesialrapport om 1,5 graders oppvarming. Miljødirektoratet inviterer nå forskere og andre eksperter i Norge til å melde sin interesse for å bidra som forfattere.
22.11.16

Delta på IIASAs sommerskole

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) arrangerer sommerskole. PHD-studenter ved norske institusjoner kan søke om å delta. – En ypperlig anledning til å få et utenlandsopphold.