Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

218 treff
05.07.18

Arbeidet med forskningsstrategien for Ny-Ålesund er i gang

Det legges opp til en inkluderende prosess når Forskningsrådet nå går i gang med å utarbeide en forskningsstrategi for Ny-Ålesund. Målet er å ha strategien på plass ved årsskiftet 2018/2019.
28.06.18

Informasjon om utlysningen 110 millioner kroner til forskning på klimasystemet og jordsystemet

Vi lyser ut 110 millioner kroner til forskning på klimasystemet og jordsystemet. Vil du ha litt ekstra informasjon om utlysningen kan du se webinaret som ble arrangert mandag 11. juni.
15.05.18

Stor interesse for utlysninger om økosystem og samarbeid med Kina

To utlysninger for forskning om samlet belastning på økosystemer mottok til sammen 118 søknader til søknadsfristen 25. april. Den ene utlysningen gjelder samarbeid med Kina og inkluderer også forskning på bærekraftig landbruk. Søknadene til utlysningene behandles separat.
24.04.18

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter i år, de fleste i løpet av sommeren.
23.03.18

110 millioner til klimasystem- og jordsystemforskning

110 millioner lyses nå ut til forskning på klimasystemet og jordsystemet. Søknadsfristen er 12. september.
08.03.18

Stor norsk polhavssatsing

Mye er uoppdaget og uutforsket i polhavet. 125 år etter at Fridtjof Nansen drev gjennom polhavet skal norske polarforskere på nytt inn i polhavet. Vi har tatt en prat med de tre prosjektlederne om hvorfor de deltar på de store internasjonale forskningskampanjene MOSAiC og YOPP og hva de forventer å finne ut.
23.01.18

Gi innspill til klimasystemutlysningen

Du har mulighet til å komme med innspill til Forskningsrådets neste utlysning knyttet til klima- og jordsystem. Fristen for å sende innspill er 6. februar
13.12.17

Klarsignal for Arven etter Nansen

Med Arven etter Nansen settes et gigantisk prosjekt for å øke kunnskapen om de polare havområdene i gang. Målet er bedre kunnskap for forvaltningen av havområdet.
13.12.17

Utlysning til forskning på samlet belastning på økosystemer

På nyåret legges to utlysninger for forskning om samlet belastning på økosystemer ut. Den ene gjelder samarbeid med Kina og inkluderer også forskning på bærekraftig landbruk.
07.12.17

Skal forske på polar værvarsling og det sentrale polhavet

Tre nye forskningsprosjekter får nå midler til å studere polar værvarsling og det sentrale polhavet.
06.12.17

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.
16.11.17

Samarbeid er nøkkelen i framtidens Svalbardforskning

Arktis endres og behovet for kunnskap er større enn noen gang. Koordinering og samarbeid var sentralt da 300 polarforskere fra hele verden møttes for å diskutere framtiden for Svalbardforskningen.
17.10.17

Sett av datoen og meld deg på Antarktis-seminar

Antarktisforskningen er på agendaen når det andre Antarktis-seminaret i rekken arrangeres for forskere, forvaltning og beslutningstakere i Tromsø 7.-8. mai 2018.
21.09.17

Emerging Leaders for unge forskere som er opptatt av Arktis

Arctic Frontiers' Emerging Leaders gir unge innenfor akademia, næringsliv og offentlig forvaltning som er opptatt av Arktis muligheten til å møtes og bygge en felles arena gjennom et faglig konferanseprogram, inspirerende nettverk og sosiale aktiviteter.
12.09.17

Imponert over kvaliteten og bredden i norsk polarforskning

Norske polarforskere publiserer i verdensklasse og norsk polarforskning er sterk på forskertalenter, ressurser og infrastruktur. Samtidig er det potensial for å samordne forskningen bedre og få mer ut av forskningen. Dette kommer fram i en fersk internasjonal evaluering av norsk polarforskning.
07.09.17

Mange gode innspill til Svalbardstrategi

Forskningsrådet arrangerte denne våren en rekke dialogmøter for å få innspill til regjeringens kommende strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard. De mange gode innspillene er nå levert.
07.09.17

20 søknader til forskning om polar værvarsling og det sentrale polhavet

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 6. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i begynnelsen av desember 2017.
07.09.17

Send inn bidrag til Arctic Frontiers

Konferansen Arctic Frontiers 2018 arrangeres i Tromsø i januar under tittelen Connecting the Arctic. Er du forsker og vil delta, send inn abstract før 19. september.
07.08.17

Siste frist for abstracts

Svalbard Science Conference går av stabelen 6. til 8. november. Forskere fra alle fagfelt inviteres til å sende inn abstract. Siste frist for å sende inn abstracts er 10. august.
16.06.17

Ny analyse av polar- og svalbardpubliseringer

Norsk polarforskning preges i stor grad av internasjonalt samarbeid, det kommer fram av en ny publiseringsanalyse av norsk polar- og svalbardforskning gjort av NIFU. Analysen viser også at prosjekter finansiert av Forskningsrådet bidrar til høyrere siteringsgrad.
12.06.17

Grønt lys for styrket romforskning

Et internasjonalt spleiselag sikrer en tredimensjonal forskningsradar som skal undersøke blant annet romvær over Arktis. Deler av forskningsutstyret plasseres i Skibotn i Troms.
24.05.17

Økosystempåvirkning og samlet belastning

Resultater begynner å komme og forskere samarbeider på tvers av prosjekter. Det kom fram da de 17 prosjektene som har fått midler etter en utlysing i 2014 om økosystemforskning møttes til seminar.
05.05.17

Spørreundersøkelse om viktige prioriteringer for europeisk polarforskning

EU-PolarNet og en gruppe på 50 polareksperter og stakeholdere som sammen skal utarbeide en serie strategidokumenter for polarforskningen. Strategidokumentene skal komme med forslag til hvordan man kan adressere de aktuelle polare samfunns- og forskningsutfordringene som EU-PolarNet tidligere har identifisert. Alle forsknings- og samfunnsaktører inviteres herved til å delta i prosessen.
03.05.17

Årsrapporten er klar

POLARPROG hadde i 2016 en egen utlysning for å styrke norske forskningsmiljøers antarktisforskning og bidra til å bedre grunnlaget for en kunnskapsbasert forvaltning av Antarktis. Dette og mye annet kan du lese om i programmets årsrapport.
03.04.17

Hold av datoen

Fra 6. til 8. november er det klart for Svalbard Science Conference – cooperation for the future. Allerede nå kan du melde deg på.
13.03.17

POLARPROGs utlysningsplaner for 2017 og 2018

POLARPROG legger i år vekt på polhavet og polar værvarsling i sin utlysning. Søknadsfristen vil være 6. september.
02.03.17

Forberedelsene til Arven etter Nansen er i gang

Prosjektet Arven etter Nansen er bevilget 10 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet i 2017 til et forprosjekt. Formålet er å gjøre prosjektet klart til oppstart i 2018. Arven etter Nansen har som mål å skaffe mer helhetlig forståelse av et arktisk øko- og klimasystem i endring.
07.02.17

Har du meninger om fremtidens forskning og høyere utdanning på Svalbard?

Meld deg på dialogmøter eller send inn skriftlige innspill, er oppfordringen til aktører som er opptatt av forskning og høyere utdanning på Svalbard.
24.01.17

Datoer for dialogmøter

Forskningsrådet inviterer alle som driver med og har interesser for forskning og høyere utdanning på Svalbard til å bidra med innspill til Regjeringens overordnede strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard. Dialogmøtene arrangeres i Longyearbyen, Tromsø og Oslo.
11.01.17

Forskningskampanjen 2017 søker forskningspartner

De siste årene har tusenvis av elever fra hele landet hjulpet forskere med å skaffe ny kunnskap om blant annet meitemark og innhold i matpakker. Nå etterlyses forskere som vil samarbeide med Forskningskampanjen 2017.