Gå direkte til innhold

Skal forske på polar værvarsling og det sentrale polhavet

Tre nye forskningsprosjekter får nå midler til å studere polar værvarsling og det sentrale polhavet.

Polarforskningsprogrammets programstyre besluttet 7. desember 2017 å bevilge 70 mill. kroner til tre forskningsprosjekter. Prosjektene får støtte etter å ha søkt på utlysningen 70 mill. kroner til forskning om polar værvarsling og det sentrale polhavet.

Før programstyret besluttet å tildele midler til prosjektene har alle prosjektene som søkte blitt evaluert av internasjonale fagpaneler og fått gode evalueringer.  

Deltagelse i internasjonale kampanjer
Målet med prosjektene er at de skal bidra bedret værvarsling i polarområdene og øke kunnskapen om det sentrale polhav. Deltagelse i og samarbeid med internasjonale kampanjer ble spesielt trukket fram i utlysningen og det er bedt om koordinerte prosjekter. Prosjektene som har fått midler skal samarbeide med eller delta i internasjonale kampanjer i regi av MOSAiC og YOPP:

  • MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) er en internasjonal helårlig isdriftsekspedisjon med den tyske isbryteren Polarstern. Planen er at Polarstern skal drive over Polhavet sesongen 2019-2020 på samme måte som Fridtjof Nansens FRAM-ekspedisjon gjorde for over 100 år siden. Dette er en unik mulighet for å få helårlige målinger knyttet til klima- og miljøendringer fra det sentrale polhav. De norske prosjektene vil både integreres med det totale forskningsprogrammet i MOSAiC og samtidig være nyttig for andre forskere.
  • YOPP (Year of Polar Prediction) er en internasjonal koordinert målekampanje under WMO (World Meteorological Organisation) og skal bidra til bedre værvarsling i polarområdene. De norske bidragene til YOPP er viktige og bygger på allerede sterk kunnskap om spesielle værfenomen og prosesser i våre arktiske områder. Ved å dra nytte av felles data og modellresultater vil forskningen bidra til forbedring av varslingsmodeller og observasjonssystemene.

Følgende prosjekter får midler:

Prosjektnummer Tittel Institusjon
280292

Ridges - Safe Havens for ice-associated Flora and Fauna in a Seasonally ice-covered Arctic Ocean

Norsk polarinstitutt
280531

Coordinated Arctic Acoustic Thermometry Experiment

Stiftelsen Nansen Senteret for miljø og fjernmåling

280573

Advanced models and weather prediction in the Arctic: Enhanced capacity from observations and polar process representations (ALERTNESS)

Meteorologisk institutt

 

Se tidligere nyhetssak om utlysningen her.

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
07.12.2017
Sist oppdatert:
07.12.2017