Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Polaråret - fra kunnskap til handling:

Norsk åpning av polarkonferanse i Montreal

Gro Harlem Brundtland holdt det første hovedforedraget da den siste Polarårs-konferansen åpnet i Montreal i går.

Gro Harlem Brundtland Denne IPY-konferansen er et av flere stopp på veien mot Rio+20 senere i år. Koblingen mellomm utvikling og endringer i polområdene er helt åpenbar, sa Gro Harlem Brundtland. -Polaråret har gitt oss en bedre forståelse for de polare områdenes betydning for klimaet. Det vil skje store endringer i disse følsomme områdene, som igjen vil åpne opp for mer menneskelig aktivitet. Da har vi lite rom for å gjøre feil, og behovet for polarforskning er større enn det har vært noensinne, sa Brundtland.

Ta vare på momentum

Konferansen i Palais des Congrés i Montreal er den siste av tre internasjonale konferansen i The International Polar Year (IPY 2007-2008), som med 60000 forskere var et av verdens største internasjonale forskningsprogram noensinne.

Brundtland oppfordret alle polarland til å slutte opp forslaget til en mer langsiktig satsing på polarforskning. – Vi må ta vare på momentum også mellom polarårene. Forskning har vist seg å ha stor betydning, sa Brundtland, og viste blant annet til at et par års forskning viste at havnivået vil øke dobbelt så mye som vi trodde etter den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC).

Foredraget ble svært godt mottatt blant deltakerne. Det er 2400 registrerte deltakere fra 47 land. Omtrent halvparten er fra vertslandet Canada. I løpet av uka skal det avholdes 1200 presentasjoner.

Fra kunnskap til handling

Peter Harrison Presidenten for IPY2012 Peter Harrison leste opp en budstikke han fikk overrakt ved avslutningen av IPY Oslo Science Conference. Konferansen har fått tittel From Knowledge to Action, og er en oppfølging av den store IPY Oslo Science Conference, som Forskningsrådet arrangerte i juni 2010. Målet er at kunnskapen fra Polaråret nå skal tas i bruk, og for å bidra til dette er det lagt inn en rekke såkalte Action Forum i programmet, selv om det fortsatt i stor grad er en forskerkonferanse.

Fra politikk og administrasjon er det nesten bare deltakere fra Canada. Denne konferansen er også mindre internasjonal enn konferansen i Oslo.

Gro Harlem Brundtland knyttet forbindelsen til 20 års markering av Rio-konferansen (Rio+20) senere i år. Hun pekte på at klimaendringene har aktualisert den koblingen mellom miljø og utvikling som rapporten Our Common Future løftet fram.

– De fleste regjeringer har fortsatt ikke innfridd kravet om en integrert tilnærming til miljø- og utviklingspolitikken. Vi har ikke heller klart å få ned klimagassutslippene, som var rekordstore i 2010. Vi må ha rask handling, og tiltak som gir en rask effekt, sa hun.

Det er i overkant av hundre norske deltakere på konferansen. Forskningsrådet har vært med styringskomiteen. Sammen med Den norske Ambassaden i Ottawa, arrangerer rådet en mottakelse for å fremme norsk-kanadisk forskningssamarbeid.

Skrevet av:
Kristen Ulstein Spesialrådgiver +47 22 03 75 25 ku@forskningsradet.no
Publisert:
24.04.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016