Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Internasjonal evaluering

Imponert over kvaliteten og bredden i norsk polarforskning

Norske polarforskere publiserer i verdensklasse og norsk polarforskning er sterk på forskertalenter, ressurser og infrastruktur. Samtidig er det potensial for å samordne forskningen bedre og få mer ut av forskningen. Dette kommer fram i en fersk internasjonal evaluering av norsk polarforskning.

Norske polarforskeres publisering er i verdenstoppen på mange områder og den sentrale betydningen Svalbard har som forskningsplattform framheves i evalueringsrapporten. John-Arne Røttingen mener vi kan være stolte av norsk polarforskning og norske polarforskere. (Foto: Thomas Keilman)
– Evalueringen stadfester hvor høy kvalitet det er i den norske polarforskningen. Vi kan være stolte av norsk polarforskning og polarforskere, sier direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Områder der norsk polarforskning er ledende
Evalueringskomiteen trekker fram at norske polarforskere er ledende på flere fagområder:

  • det arktiske klimasystemet
  • arktiske økosystem
  • det biogeokjemiske miljøet i Arktis
  • det industrialiserte/kommersielle Arktis
  • glasiologi, isdynamikk og marine økosystemer i Antarktis
  • øvre atmosfære og havbunnsgeofysikk
  • glasiologi, isdynamikk og marine økosystemer i Antarktis.

Komiteen trekker også fram at Norge, på basis av sin store vitenskapelige og tekniske kapasitet, både har mulighet, nasjonalt behov og et internasjonalt ansvar for å bidra aktivt til å forstå og forutsi de store endringene i Arktis. Ikke minst er Svalbard sentral, lokalisert i sentrum for energiutvekslingen mellom Atlanteren og Polhavet. 

Varsle om endringer
Evalueringen sier også at Norge bør ha enda større ambisjoner for polarforskningen. Forskning på de store miljøendringene og kommersialisering av polarområdene nevnes som områder der Norge bør ta lederansvar for godt koordinerte polarforskningsprogrammer med internasjonal deltakelse. Norge bør også bli en tydeligere varsler i de alvorlige klima- og miljøendringene som skjer i Arktis.
– Vi kan bidra til bedre koordinering av forskningen på områder der norsk polarforskning er ledende. Vi kan også ha en tydeligere stemme internasjonalt med å varsle om store endringer. Endringene i Arktis påvirker hele kloden, så dette er et viktig oppdrag, sier Røttingen.

Komiteen anbefaler at det foretas en gjennomgripende revidering av hvordan polarforskningen i Norge koordineres og finansieres. (Foto: Mette Mila/Forskningsrådet)
Endre finansiering og bedre samarbeidet
Evalueringskomiteen ser at polarforskningen i Norge har sterk politisk støtte og mener derfor dette er et godt grunnlag for ytterligere å styrke effekten og få til bedre samordning av forskningen.

Komiteen anbefaler at det foretas en gjennomgripende revidering av hvordan polarforskningen i Norge koordineres og finansieres. Komiteen ser også at det er behov for endring i samarbeidsklimaet blant norske polarforskere og mener finansieringsmekanismene må organiseres annerledes for å få til endring.
– Dette er punkter vi må lytte til og vurdere hvordan vi skal følge opp. Her trengs dialog med både forskningsmiljøene og forvaltningen. Det er i alles interesse at polarforskningen styrkes ytterligere, og da må vi se grundig på finaniseringsmekanismene og samarbeidet, sier Røttingen.

Evalueringen vektlegger betydningen av å få på plass en plan for polarforskning og -utdannelse på Svalbard, med spesiell vekt på UNIS sin sentrale rolle og Ny-Ålesund. Her følger Forskningsrådet opp med å arrangere konferansen Svalbard Science Conference i november, hvor ett av målene er å få til bedre samordning av forskningen.

Om evalueringen
Evalueringskomiteen har jobbet i et halvt år og brukt flere metoder, blant annet intervjuet sentrale institusjoner. David Carlson har ledet komiteen. Evalueringen handler om hvordan vi finansierer, koordinerer og prioriterer polarforskningen i Norge og hvordan disse mekanismene kan organiseres slik at det kan bidra til bedre kvalitet og betydning av forskningen.

Som en del av underlagsmaterialet til evalueringen har NIFU, på oppdrag fra Forskningsrådet, gjennomført en bibliometrianalyse av norsk polarforskning: Norwegian Polar Research & Svalbard Research, NIFU Report 2017:6. Analysen er også en oppfølging av NIFUs kartlegging av norsk polarforskning og forskning på Svalbard (NIFU rapport 2015:37).

Evalueringen ble presentert fredag 15. september, se opptakene og les presentasjonene:

Hør komiteens leder David Carlson presentere evalueringen og Dag Aksnes ved NIFU presentere bibliometrianalysen. Mer fra lanseringen, med opptak på YouTube og presentasjonene som ble holdt her.

Trykt versjon av evalueringen
I lenkene på høyre side kan du velge å lese i skjermversjon eller printe den ut i printversjon. I tillegg kan du bestille trykt versjon her.

 

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
12.09.2017
Sist oppdatert:
20.09.2017