Gå direkte til innhold

Forberedelsene til Arven etter Nansen er i gang

Prosjektet Arven etter Nansen er bevilget 10 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet i 2017 til et forprosjekt. Formålet er å gjøre prosjektet klart til oppstart i 2018. Arven etter Nansen har som mål å skaffe mer helhetlig forståelse av et arktisk øko- og klimasystem i endring.

I prosjektet har universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo, Universitetssente­ret på Svalbard, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Meteorologisk institutt gått sammen og utarbeidet en forskningsplan for grunnleggende studier i sentrale og nordlige deler av Barentshavet. Isens tilbaketrekning og potensialet for økt aktivitet lengre nord medfører behov for oppdatert og ny kunnskap om området. Arven etter Nansen vil bidra til økt økosystemforståelse og bedre kunnskapsgrunnlag for forvaltningen av de aller nordligste havområdene. Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 720 mill. kroner, hvorav halvparten finansieres av partene selv. Prosjektperioden er på seks år, med planlagt oppstart i januar 2018. UiT Norges Arktiske Universitet vil lede prosjektet.

I statsbudsjett for 2017 bevilger Kunnskapsdepartementet 10 mill. kroner til et forprosjekt for Arven etter Nansen. Midlene skal kanaliseres gjennom Forskningsrådet. Ytterligere finansiering fra 2018 og fremover vil regjeringen ta stilling til i de årlige statsbudsjettene

Forskningsrådet vil legge opp til at prosjektets kvalitet vil bli vurdert i flere trinn, både gjennom individuell vurdering fra flere internasjonale fageksperter, i panelvurdering og gjennom intervju/dialog mellom konsortiet og panelet. Prosjektet vil spesielt bli vurdert på om det er andre norske forskningsmiljøer eller forskningstema som kan bidra til å styrke prosjektets kvalitet. Prosjektbeskrivelsen skal være godkjent av Forskningsrådet i tide til at hovedprosjektet kan starte opp når forskningsfartøyet Kronprins Haakon er klart for drift i 2018.

Forskningsrådet vil opprette et ekspertpanel som følger og vurderer prosjektets fremdrift sammen med administrasjonen i prosjektperioden.

Les mer om prosjektet https://site.uit.no/nansenlegacy/

Skrevet av:
Malin Lemberget Lund Seniorrådgiver 4741684765 mlu@forskningsradet.no
Publisert:
02.03.2017
Sist oppdatert:
13.03.2017