Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

17 prosjekter skal forske på økosystemene våre

17 prosjekter har fått støtte til å forske på økosystemenes respons på klima- og miljøendringer og på den samlede effekten av slik påvirkning. 240 mill. kroner deles ut. Målet er helhetlig forståelse av økosystemene, noe som er nødvendig for å løse miljøutfordringene.

Utlysningen har mobilisert til store prosjekter med store og brede temaer som ikke kunne blitt realisert i enkeltutlysninger fra hvert program. (Foto: Sverre Jarild) – For å få en helhetlig forståelse av økosystemene, må vi se klima- og polarforskning, marin forskning og miljøforskning under ett. Det er derfor gledelig å kunne bevilge hele 240 mill. kroner til disse prosjektene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén.

Det er første gang fire programmer går sammen om en så stor utlysning.
– Utlysningen har hatt en formidabel mobilisert effekt. Det har ført til store prosjekter med store og brede temaer som ikke kunne blitt realisert i enkeltutlysninger fra hvert program. Vi ser også at forskere som ellers ikke samarbeider nå går sammen om å utvikle forslag til prosjekter. Dette tror vi vil gi et løft til forskningen, sier Hallén.

Tverrfaglighet og bredt samarbeid er også sentralt i EUs nye forskningsprogram Horisont 2020. Denne utlysningen har mobilisert forskerne og gjort dem bedre rustet til å få støtte også fra Horisont 2020. Hallén påpeker at dette er helt i tråd med Regjeringens EU-strategi.

Bifalles i departementene Kunnskap er viktig for ta vare på naturmangfoldet i tråd med nasjonale og internasjonale mål. (Foto: Bjørn Stuedal)
Pengene i utlysningen kommer særlig fra Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Også departementene ser merverdien i en stor, felles utlysning.

– Skal vi ta vare på naturmangfoldet i tråd med nasjonale og internasjonale mål, trenger vi mer kunnskap om økosystemene og hvordan de fungerer. Derfor er det svært viktig at Forskningsrådet har hatt en slik fellesutlysning, sier Tine Sundtoft, klima- og miljøminister.

Høyt nivå
Det kom inn hele 180 søknader på nærmere 2,2 mrd. kroner, og nivået var svært høyt.
– Vi kunne ha bevilget dobbelt så mye midler og fortsatt kun finansiert svært gode prosjekter, sier Hallén.

Det har smertet å måtte avslå mange gode forskningsprosjekter.
– Norge har verdensledende miljøer på store deler av klima-, polar- og marin forskning. Dette er forskningstemaer som er sterkt inne i denne utlysningen, og det gjør at konkurransen blir hard blant mange gode prosjekter.

– Forskningen vi bevilger midler til i dag, vil rettes inn mot de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Dette er forskning som skal prioriteres framover også, understreker Hallén. Han viser til at både klimaforskning og havforskning er prioriterte områder i Regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Forskningsrådets budsjettforslag for 2016 følger opp dette.

Nasjonalt koordinert prosjekt
Ett prosjekt får over 40 mill. kroner og skal være nasjonalt koordinert. Prosjektet skal ledes av Nils Christian Stenseth ved Universitetet i Oslo. Tre av de sterkeste norske fagmiljøene i biologi skal samarbeide om å studere samlede effekter av miljø- og klimaendringer i marine, ferskvanns- og terrestriske miljøer.

En stor del av midlene går til forskere i Nord-Norge. Flere av prosjektene skal foregå i Arktis, både på land og i havet. Mange av prosjektene er også svært relevante for forvaltning og næringer. Det har også blitt god kjønnsbalanse blant prosjektlederne, og det er flere yngre prosjektledere.

Videre prosess
Alle søkere vil få tilbakemelding på sine søknader med fagpanelenes vurderinger. Vi regner med å få sendt ut disse rett etter nyttår. De søknadene som får innvilget støtte vil Forskningsrådet starte kontraktsforhandlinger med på nyåret. Noen prosjekter får kutt og vil få beskjed om dette.

 

Om utlysningen

Søknadsfrist for utlysningen var 3. september 2014. Det kom inn 180 søknader og det totale søknadsbeløpet var på 2 196 054 000 kroner.

Internasjonale fageksperter har vurdert søknadene. Vedtak om finansiering er blitt gjort i et programstyreutvalg bestående av representanter fra styrene til de fire programmene, ledet av Tore Furevik ved Universitetet i Bergen.

Utlysningen er samfinansiert av Stort program for klima – KLIMAFORSK, Polarforskningsprogrammet, Havet og kysten og Miljø 2015.

 Les mer:

Tidligere nyheter om utlysningen:

Utlysningsteksten:

 

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
15.12.2014
Sist oppdatert:
03.10.2018