Gå direkte til innhold

Nyheter

Sett av datoen og meld deg på Antarktis-seminar

Antarktisforskningen er på agendaen når det andre Antarktis-seminaret i rekken arrangeres for forskere, forvaltning og beslutningstakere i Tromsø 7.-8. mai 2018.
Dato: 17.10.2017

Emerging Leaders for unge forskere som er opptatt av Arktis

Arctic Frontiers' Emerging Leaders gir unge innenfor akademia, næringsliv og offentlig forvaltning som er opptatt av Arktis muligheten til å møtes og bygge en felles arena gjennom et faglig konferanseprogram, inspirerende nettverk og sosiale aktiviteter.
Dato: 21.09.2017

Imponert over kvaliteten og bredden i norsk polarforskning

Norske polarforskere publiserer i verdensklasse og norsk polarforskning er sterk på forskertalenter, ressurser og infrastruktur. Samtidig er det potensial for å samordne forskningen bedre og få mer ut av forskningen. Dette kommer fram i en fersk internasjonal evaluering av norsk polarforskning.
Dato: 20.09.2017

Mange gode innspill til Svalbardstrategi

Forskningsrådet arrangerte denne våren en rekke dialogmøter for å få innspill til regjeringens kommende strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard. De mange gode innspillene er nå levert.
Dato: 08.09.2017

20 søknader til forskning om polar værvarsling og det sentrale polhavet

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 6. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i begynnelsen av desember 2017.
Dato: 07.09.2017

Send inn bidrag til Arctic Frontiers

Konferansen Arctic Frontiers 2018 arrangeres i Tromsø i januar under tittelen Connecting the Arctic. Er du forsker og vil delta, send inn abstract før 19. september.
Dato: 07.09.2017

Siste frist for abstracts

Svalbard Science Conference går av stabelen 6. til 8. november. Forskere fra alle fagfelt inviteres til å sende inn abstract. Siste frist for å sende inn abstracts er 10. august.
Dato: 07.08.2017

Ny analyse av polar- og svalbardpubliseringer

Norsk polarforskning preges i stor grad av internasjonalt samarbeid, det kommer fram av en ny publiseringsanalyse av norsk polar- og svalbardforskning gjort av NIFU. Analysen viser også at prosjekter finansiert av Forskningsrådet bidrar til høyrere siteringsgrad.
Dato: 16.06.2017

Grønt lys for styrket romforskning

Et internasjonalt spleiselag sikrer en tredimensjonal forskningsradar som skal undersøke blant annet romvær over Arktis. Deler av forskningsutstyret plasseres i Skibotn i Troms.
Dato: 14.06.2017

Økosystempåvirkning og samlet belastning

Resultater begynner å komme og forskere samarbeider på tvers av prosjekter. Det kom fram da de 17 prosjektene som har fått midler etter en utlysing i 2014 om økosystemforskning møttes til seminar.
Dato: 01.06.2017

Spørreundersøkelse om viktige prioriteringer for europeisk polarforskning

EU-PolarNet og en gruppe på 50 polareksperter og stakeholdere som sammen skal utarbeide en serie strategidokumenter for polarforskningen. Strategidokumentene skal komme med forslag til hvordan man kan adressere de aktuelle polare samfunns- og forskningsutfordringene som EU-PolarNet tidligere har identifisert. Alle forsknings- og samfunnsaktører inviteres herved til å delta i prosessen.
Dato: 05.05.2017

Årsrapporten er klar

POLARPROG hadde i 2016 en egen utlysning for å styrke norske forskningsmiljøers antarktisforskning og bidra til å bedre grunnlaget for en kunnskapsbasert forvaltning av Antarktis. Dette og mye annet kan du lese om i programmets årsrapport.
Dato: 03.05.2017

Hold av datoen

Fra 6. til 8. november er det klart for Svalbard Science Conference – cooperation for the future. Allerede nå kan du melde deg på.
Dato: 03.04.2017

POLARPROGs utlysningsplaner for 2017 og 2018

POLARPROG legger i år vekt på polhavet og polar værvarsling i sin utlysning. Søknadsfristen vil være 6. september.
Dato: 19.04.2017

Forberedelsene til Arven etter Nansen er i gang

Prosjektet Arven etter Nansen er bevilget 10 mill. kroner fra Kunnskapsdepartementet i 2017 til et forprosjekt. Formålet er å gjøre prosjektet klart til oppstart i 2018. Arven etter Nansen har som mål å skaffe mer helhetlig forståelse av et arktisk øko- og klimasystem i endring.
Dato: 13.03.2017