Gå direkte til innhold

Nyheter

Arbeidet med forskningsstrategien for Ny-Ålesund er i gang

Det legges opp til en inkluderende prosess når Forskningsrådet nå går i gang med å utarbeide en forskningsstrategi for Ny-Ålesund. Målet er å ha strategien på plass ved årsskiftet 2018/2019.
Dato: 09.07.2018

Informasjon om utlysningen 110 millioner kroner til forskning på klimasystemet og jordsystemet

Vi lyser ut 110 millioner kroner til forskning på klimasystemet og jordsystemet. Vil du ha litt ekstra informasjon om utlysningen kan du se webinaret som ble arrangert mandag 11. juni.
Dato: 28.06.2018

Stor interesse for utlysninger om økosystem og samarbeid med Kina

To utlysninger for forskning om samlet belastning på økosystemer mottok til sammen 118 søknader til søknadsfristen 25. april. Den ene utlysningen gjelder samarbeid med Kina og inkluderer også forskning på bærekraftig landbruk. Søknadene til utlysningene behandles separat.
Dato: 15.05.2018

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter i år, de fleste i løpet av sommeren.
Dato: 13.06.2018

110 millioner til klimasystem- og jordsystemforskning

110 millioner lyses nå ut til forskning på klimasystemet og jordsystemet. Søknadsfristen er 12. september.
Dato: 23.03.2018

Stor norsk polhavssatsing

Mye er uoppdaget og uutforsket i polhavet. 125 år etter at Fridtjof Nansen drev gjennom polhavet skal norske polarforskere på nytt inn i polhavet. Vi har tatt en prat med de tre prosjektlederne om hvorfor de deltar på de store internasjonale forskningskampanjene MOSAiC og YOPP og hva de forventer å finne ut.
Dato: 09.03.2018

Gi innspill til klimasystemutlysningen

Du har mulighet til å komme med innspill til Forskningsrådets neste utlysning knyttet til klima- og jordsystem. Fristen for å sende innspill er 6. februar
Dato: 24.01.2018

Klarsignal for Arven etter Nansen

Med Arven etter Nansen settes et gigantisk prosjekt for å øke kunnskapen om de polare havområdene i gang. Målet er bedre kunnskap for forvaltningen av havområdet.
Dato: 19.12.2017

Utlysning til forskning på samlet belastning på økosystemer

På nyåret legges to utlysninger for forskning om samlet belastning på økosystemer ut. Den ene gjelder samarbeid med Kina og inkluderer også forskning på bærekraftig landbruk.
Dato: 22.01.2018

Skal forske på polar værvarsling og det sentrale polhavet

Tre nye forskningsprosjekter får nå midler til å studere polar værvarsling og det sentrale polhavet.
Dato: 07.12.2017

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.
Dato: 19.12.2017

Samarbeid er nøkkelen i framtidens Svalbardforskning

Arktis endres og behovet for kunnskap er større enn noen gang. Koordinering og samarbeid var sentralt da 300 polarforskere fra hele verden møttes for å diskutere framtiden for Svalbardforskningen.
Dato: 16.11.2017

Sett av datoen og meld deg på Antarktis-seminar

Antarktisforskningen er på agendaen når det andre Antarktis-seminaret i rekken arrangeres for forskere, forvaltning og beslutningstakere i Tromsø 7.-8. mai 2018.
Dato: 17.10.2017

Emerging Leaders for unge forskere som er opptatt av Arktis

Arctic Frontiers' Emerging Leaders gir unge innenfor akademia, næringsliv og offentlig forvaltning som er opptatt av Arktis muligheten til å møtes og bygge en felles arena gjennom et faglig konferanseprogram, inspirerende nettverk og sosiale aktiviteter.
Dato: 21.09.2017

Imponert over kvaliteten og bredden i norsk polarforskning

Norske polarforskere publiserer i verdensklasse og norsk polarforskning er sterk på forskertalenter, ressurser og infrastruktur. Samtidig er det potensial for å samordne forskningen bedre og få mer ut av forskningen. Dette kommer fram i en fersk internasjonal evaluering av norsk polarforskning.
Dato: 20.09.2017