Gå direkte til innhold

Nyheter

Klarsignal for Arven etter Nansen

Med Arven etter Nansen settes et gigantisk prosjekt for å øke kunnskapen om de polare havområdene i gang. Målet er bedre kunnskap for forvaltningen av havområdet.
Dato: 14.12.2017

Utlysning til forskning på samlet belastning på økosystemer

På nyåret legges to utlysninger for forskning om samlet belastning på økosystemer ut. Den ene gjelder samarbeid med Kina og inkluderer også forskning på bærekraftig landbruk.
Dato: 13.12.2017

Skal forske på polar værvarsling og det sentrale polhavet

Tre nye forskningsprosjekter får nå midler til å studere polar værvarsling og det sentrale polhavet.
Dato: 07.12.2017

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.
Dato: 07.12.2017

Samarbeid er nøkkelen i framtidens Svalbardforskning

Arktis endres og behovet for kunnskap er større enn noen gang. Koordinering og samarbeid var sentralt da 300 polarforskere fra hele verden møttes for å diskutere framtiden for Svalbardforskningen.
Dato: 16.11.2017

Sett av datoen og meld deg på Antarktis-seminar

Antarktisforskningen er på agendaen når det andre Antarktis-seminaret i rekken arrangeres for forskere, forvaltning og beslutningstakere i Tromsø 7.-8. mai 2018.
Dato: 17.10.2017

Emerging Leaders for unge forskere som er opptatt av Arktis

Arctic Frontiers' Emerging Leaders gir unge innenfor akademia, næringsliv og offentlig forvaltning som er opptatt av Arktis muligheten til å møtes og bygge en felles arena gjennom et faglig konferanseprogram, inspirerende nettverk og sosiale aktiviteter.
Dato: 21.09.2017

Imponert over kvaliteten og bredden i norsk polarforskning

Norske polarforskere publiserer i verdensklasse og norsk polarforskning er sterk på forskertalenter, ressurser og infrastruktur. Samtidig er det potensial for å samordne forskningen bedre og få mer ut av forskningen. Dette kommer fram i en fersk internasjonal evaluering av norsk polarforskning.
Dato: 20.09.2017

Mange gode innspill til Svalbardstrategi

Forskningsrådet arrangerte denne våren en rekke dialogmøter for å få innspill til regjeringens kommende strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard. De mange gode innspillene er nå levert.
Dato: 08.09.2017

20 søknader til forskning om polar værvarsling og det sentrale polhavet

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 6. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i begynnelsen av desember 2017.
Dato: 07.09.2017

Send inn bidrag til Arctic Frontiers

Konferansen Arctic Frontiers 2018 arrangeres i Tromsø i januar under tittelen Connecting the Arctic. Er du forsker og vil delta, send inn abstract før 19. september.
Dato: 07.09.2017

Siste frist for abstracts

Svalbard Science Conference går av stabelen 6. til 8. november. Forskere fra alle fagfelt inviteres til å sende inn abstract. Siste frist for å sende inn abstracts er 10. august.
Dato: 07.08.2017

Ny analyse av polar- og svalbardpubliseringer

Norsk polarforskning preges i stor grad av internasjonalt samarbeid, det kommer fram av en ny publiseringsanalyse av norsk polar- og svalbardforskning gjort av NIFU. Analysen viser også at prosjekter finansiert av Forskningsrådet bidrar til høyrere siteringsgrad.
Dato: 16.06.2017

Grønt lys for styrket romforskning

Et internasjonalt spleiselag sikrer en tredimensjonal forskningsradar som skal undersøke blant annet romvær over Arktis. Deler av forskningsutstyret plasseres i Skibotn i Troms.
Dato: 14.06.2017

Økosystempåvirkning og samlet belastning

Resultater begynner å komme og forskere samarbeider på tvers av prosjekter. Det kom fram da de 17 prosjektene som har fått midler etter en utlysing i 2014 om økosystemforskning møttes til seminar.
Dato: 01.06.2017